بیست‌و‌چهارمین هفته کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام

 

زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌یی اعلام کردند کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در زندانهای اوین (بند زنان ۴، ۶، ۸)، قزلحصار (واحد۳و۴)، خرم‌آباد، مرکزی کرج، تبریز، خوی، نقده، سقز و مشهد، سه‌شنبه ۱۹تیرماه، برای بیست‌‌وچهارمین هفته در اعتراض به احکام اعدام صادر شده به‌ویژه حکم بی‌شرمانه و ننگین اعدام برای شریفه محمدی اعتصاب غذا خواهند کرد.
زندانیان اعتصابی در بیانیهٔ خود با درود به مردم شریف و آزادیخواه تأکید کرده‌اند: حماسه اخیر شما در "مشروعیت‌زدایی" از حکومت ولایت‌فقیه چنان عظیم بود که خامنه‌ای را ناگزیر کرد برای فراموشی موقت قدرت شما و تحریم انتخابات، میزان مشارکت را در دو دوره با هم جمع نماید! این در حالی است که در تقلب همین آمار اعلام شده جای شکی نیست و در زندانها نیز با وجود تهدید و تطمیع زندانیان عادی، بنا بر مشاهدات، تحریم قاطع، پیروز شده است.

بیانیه زندانیان اعتصابی: ما پیش‌بینی می‌کنیم که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی پس از عبور تحقیرآمیز از نمایش انتخابات، به حرکت ماشین صدور و اجرای احکام اعدام سرعت خواهد داد و به سرکوب خانواده‌های دادخواه بیش از گذشته خواهد پرداخت. صدور حکم بی‌شرمانه اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری و بازداشت رعنا کورکور، خواهر زندانی سیاسی زیر حکم اعدام مجاهد کورکور، در همین راستا قابل ارزیابی و نشانه شدت گرفتن نقض فاحش حقوق‌بشر و حق زندگی از سوی حاکمیت است.

زندانیان اعتصابی در بیانیهٔ خود اعلام کردند: ما از همه سازمانها و فعالان مدافع حقوق‌بشر و مخالف اعدام (احزاب، گروهها و جریانهای سیاسی و صنفی و اصحاب رسانه) می‌خواهیم که در هفته‌ها و ماههای پیش‌رو بیش از گذشته به مسأله "اعدام" و مخالفت با آن توجه نشان دهند و ما نسبت به تشدید اعدامها هشدار می‌دهیم.
در پایان بیانیه زندانیان اعتصابی آمده است: ما باور داریم هیچ‌کسی چون خود ما نمی‌تواند عمق رنج و درد همبندیهای در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام و وسعت ظلمی که در حق آنها و خانواده‌هایشان روا داشته شده را درک کند و از این رو همه زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی در زندانهای سراسر کشور را به همراهی با این کارزار علیه اعدام دعوت می‌کنیم.