محاکمه مجاهدین در قضائیه جلادان

 

محاکمه مجاهدین در قضائیه جلادان

 •  محاکمة غیابی مجاهدین در قضائیه جلادان در تهران پس از کهکشان کبیر۴۰۳ و مفتضح شدن رژیم در محاکمه ۱۰۴ تن از مقاومت ایران توسط اکثریت ۳۴ مجلس قانونگذاری و ۴۰۰۰ پارلمانتر در ۵۰ کشور جهان
 • دهقانی قاضی آخوندک خامنه‌ای : از طرف هیچ کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌ای ارسال شده است
 •  این دادگاه به دولت مردانی که کشورآن‌ها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد یا خودشان باید متهمان را محاکمه کنند و یا آنها را به ما مسترد کنند!
 • اتهام مجاهدین «بغی» یعنی شورش مسلحانه علیه امام با هدف بر هم زدن امنیت نظام است و تکلیف مسلمانان جنگ با آنهاست!
 • مسلمان بودن برای بغی یا باغیان (شورش و شورشگران) مطرح نیست. صرف قیام علیه امام و اساس حکومت بغی است خواه به نتیجه برسد یا نرسد.
 • آخوند صداقت کارشناس مسائل اعتقادی : این گروه باغی هستند که بالاتر از محارب است؛ اعمالی که اعضای مجاهدین انجام دادند علاوه بر اینکه محاربه محسوب می‌شود، بغی نیز هست.
 •  ۳ شرط برای محقق شدن عنوان فقهی بغی مطرح شده است؛ اول: از استحکامات برخوردار باشند که دفع شر آن‌ها به جز قتال ممکن نباشد؛ دوم: از محدوده امام مسلمین خارج باشند و گرد هم جمع شده باشند؛ سوم: شورش آن‌ها بر مبنای تعبیر باطلی در عدم مشروعیت حکومت مستقر باشد و شمار آن‌ها در حدی باشد که جز با تجهیز سپاه میسر نباشد. تک تک این شروط با سازمان مجاهدین خلق مطابقت دارد.
 •  قاضی : در کمال اقتدار! به متهمان پرونده اعلام می‌کنم تا زمانی که فرصت دارند بازگردند و در قبال اعمالی که انجام داده‌اند از خود دفاع کنند.
 • سخنگوی مجاهدین : البته برای گسستن بند از بند نظام‌ پلیدتان باز می‌گردیم و حق یکایک جلادان و قضائیه آنان را ادا می‌کنیم.
 • سخنگوی مجاهدین : شروطی که برای بغی و شورشگری علیه رژیم ضدبشری در مورد مجاهدین میگوید کاملاً درست است : استحکامات، تشکیلات، شورش علیه نظام و نامشروع شناختن آن هم در حدی که جز با تجهیز سپاه پاسداران نمی‌توان با آن مقابله کرد.
 • لایحه و دفاعیه و حرف اول و آخر مجاهدین هم با شما و سر تا پای رژیم‌تان یک کلام بیشتر نیست : آتش !
 • سخنگوی مجاهدین به آخوندک و شکات و کارشناسان پوک مغز قضائیه جلادان توصیه کرد در نخستین فرصت توسط پزشکیان ویزیت شوند و داروهای ضد لرزه سرنگونی و تشنج و انواع ایسکیمی‌های نظام را دریافت کنند!