اجلاس شورای ملی مقاومت

 

 

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران

 

اجلاس شورای ملی مقاومت در روزهای جمعه ۱۵ و شنبه ۱۶ تیر۱۴۰۳در پاریس همزمان با پایان نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم که با دو تحریم سراسری درهم شکست، با حضور رئیس جمهور برگزیدة شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران برگزار شد.

در نخستین روز اجلاس، جمعی از یاران شورا به عنوان ناظر حضور داشتند و شماری از‌ آنان سخنانی ایراد کردند.

در آغاز اجلاس، پس از اجرای جمعی سرود «ای ایران»، خانم رجوی از جانب شورای ملی مقاومت تحریم کوبندة نمایش انتخابات خامنه ای را به مردم ایران تبریک گفت و تأکید کرد که این، یک «نـه» فراگیر به استبداد دینی و رأی قاطع  مردم ایران به سرنگونی و جمهوری دموکراتیک بود.

خانم رجوی خاطر نشان کرد: هم‌چنان‌که در هفتة پیش در گردهمایی بزرگ ایران آزاد اعلام شد؛ انتخابات قلابی، برآیند بن‌بست و شکستهای بزرگی است که دامنگیر رژیم است. مردم ایران به روشنترین صورت اعلام کرده‌اند: رأی ما سرنگونی است، در این رژیم جایی برای انتخاب نیست؛ و زمان انقلاب است!

در انتخابات قلابی، این بار اصلاحاتی‌ها‌ی درون همین رژیم اصلاح ناپذیر، که به گفته‌ سردمدار آ‌نها برای دو ـ سه کرسی مجلس گدایی می‌کنند، برای بالا بردن نرخ مشارکت، مصرف شدند؛‌‌ با کاندیدایی که وقتی گفتند برنامه‌ات را بگو گفت برنامه و سیاست را خامنه‌ای تعیین می‌کند و عدول از آن برای من خط قرمز است.

خانم رجوی در ادامه گفت: انتخابات نمایشی ۱۵تیر یک رقمسازی ‌رسوا برای پوشاندن تحریم بزرگ و «نه» فراگیر به استبداد دینی و رأی قاطع به سرنگونی رژیم آخوندی و برقراری جمهوری دموکراتیک بود که مردم ایران در نمایشهای انتخاباتی پی در پی در چهار ماه اخیر  ابراز کرده‌اند. در اولین ساعات پس از اعلام نتایج این انتخابات، خامنه ای، با صراحت تمام، رئیس جمهور جدیدش را موظف کرد که راه رئیسی جلاد را ادامه بدهد. البته پزشکیان خودش هم پیشاپیش تأکید کرده که «ذوب شده» در ولایت فقیه است. او هم‌چنین تصریح کرده که «عقیدة من سرسپردن به رهبری»  است. پزشکیان دژخیم قاسم سلیمانی را بارها «قهرمان ملی» توصیف و تأکید کرده است که « قرار نیست مسیر را عوض کنیم» و تعهد کرده که می‌خواهد به اهدافی برسد که به قول خودش «مقام معظم رهبری مد نظر دارد». وی تکرار کرده که « وظیفة هر دولتی که می‌آید تغییر ریل نیست. تغییر مسیر نیست. رفتن در همان مسیر است که قبلاٌ طراحی شده» و این سیاست را «سیاست کلی» خامنه‌ای و برنامة خامنه‌ای و شعار سال خامنه‌ای اعلام کرده است.

بنابراین، با رئیس جمهور جدید رژیم، تغییری در سیاستهای سرکوبگرانه، جنگ‌افروزانه و ضدمیهنی متصور نیست و اینها با رئیسی جلاد یا روحانی شیاد، همه سر و ته یک کرباسند. واقعیت این است که رژیم ولایت فقیه ‌در شرایط سرنگونی است و رئیس جمهور جدیدش نه می‌خواهد و نه می‌‌تواند کمترین قدمی در جهت تغییر بردارد. به عکس، انتخابات نمایشی سرآغاز شدت گرفتن بحرانهای مرگبار حکومت آخوندهاست. این رژیم در برابرخطر قیامهای‌ عظیمی که در راه است، چاره‌یی ندارد و از پس آثار جام ‌زهر هلاکت جلاد ۶۷ و ضربة جبران‌ناپذیر آن به ‌استراتژی ولایت‌فقیه بر نمی آید. این رژیم به خاطر گرفتاریش در باتلاق جنگ در منطقه، بازندة استراتژیک خواهد بود و از پس معضل جانشینی و بی‌آیندگی برنخواهد آمد و در هر حال قیام و سرنگونی را در پیش دارد.

اعضای شورا در بحثهای دو روزه تأکید کردندکه صحنة انتخاباتی که پس از مرگ رئیسی به خامنه ای تحمیل شد، شمه‌یی از آثار مرگبار هلاکت جلاد۶۷ را بارز کرد. در ورای تقلبهای کلان و رسوا و جنگ قدرت و ثروت میان باندهای حاکمیت در نمایش انتخابات، واقعیت اصلی سیاسی برهم خوردن تعادل نظام در اثر زهر هلاکت رئیسی و پتکهای پیاپی تحریم از جانب مردم ایران بود.

متشبث شدن ولی فقیه در این انتخابات به «پشة لاغری» از مرده ریگ اصلاحاتی که تاریخ آن منقضی شده و مردم ایران پایان ”ماجرا“یش را در قیام دیما۹۶ اعلام کرده اند؛ قبل از هرچیز ، نشاندهندة فلاکت ولی فقیه و بن‌بست نظام پس از مرگ رئیسی است.

دو روز پیش از مرحلة دوم نمایش انتخاباتی، خامنه ای ناگزیر به پتک کوبندة تحریم، که روز ۸تیر بازی او با پزشکیان و به زیر قبا کشاندن روحانی و خاتمی و کروبی را درهم شکست، اذعان کرد و گفت: « در مرحلة اول انتخابات، مشارکت مردم آن چنان‌که انسان توقع داشت نبود.کمتر بود از آن مقداری که توقع داشتیم».

او با سخافت مدعی شد «اگر کسی تصور کند این عده که رأی ندادند به‌خاطر این بود که با نظام مخالف بودند ،این فهم صددرصد اشتباه است».

سپس برای به جوی برگرداندن آبروی ریختة نظام، خیز رقم‌سازی و کلان تقلب برداشت و اضافه کرد: «امیدواریم که انشاءالله این مرحله دوم اجتماع مردم شوق‌انگیز باشد و  مایه آبرو برای نظام اسلامی باشد».

اعضای شورا موضعگیری مسئول شورا درهمان روز(۱۳تیر) را مورد تأکید قرار دادند که گفت: «خامنه ای صبح جمعه 8 تیر برای"حضور پرشور مردم و افزایش و کثرت رأی‌دهندگان" التماس می‌کرد و آن را "نیاز قطعی" رژیم اعلام کرد و صریحاً گفت :”دوام و قوام“ و ”عزت و آبروی“ رژیم ”متوقف به حضور مردم“ در انتخابات و ”یک امر لازم و واجب“ است. اما ثابت شد که "سگ زرد برادر شغال و پتک کوبندة تحریم در انتظار" بوده است. ثابت شد که دوام و قوام و عزت و آبرویی در کار نیست و التماس‌ و تقلب دیگر اثر ندارد! با این حال ما به‌غایت استقبال می‌کنیم که خامنه‌ای با تقلبات میلیونی هم که شده، بگذارد سگ زرد به جای شغال بر کرسی ریاست‌جمهوری ولایت بنشیند، این شقه و شکاف در راستای قیام و گسستن بند از بند نظام است».

اعضای شورا هم‌چنین موضع مسئول شورا را پس از در آوردن «سگ زرد» به جای «شغال» از صندوق آرای تقلبی در روز 16 تیر، یک ارزیابی همه جانبه و واقعگرایانه از موقعیت جدید رژیم و شخص خامنه‌ای و یک راهنمای عمل برای شرایط کنونی ارزیابی کردند.

مسئول شورا اعلام کرد: «خامنه‌ای بازندة استراتژیک انتخابات خودساخته از ترس تحریم گسترده و فراگیر است. با خاکستر شدن رئیسی و بر باد رفتن آرزوهای خالص‌سازی خامنه‌ای، تعادل و فصل جدید در حاکمیت ولایت‌فقیه به اثبات رسید. این، بن‌بست خامنه‌ای را نشان می‌دهد و مرحلة پایانی شاه را تداعی می‌کند. آثار ضربه بر گیجگاه خلیفة وارفته و فرتوت ارکان نظام را به لرزه درآورده ، دستگاه از درون سوراخ سوراخ شده و گرگها یکدیگر را از هم می‌درند». اعضای شورا مواد دهگانه‌یی را که در این موضعگیری به عنوان محک سنجش رئیس جمهور جدید خامنه ای ارائه شده بود، ضروری و بسیار به موقع و مؤثر دانستند.  

اعضای شورا دربحثهای دو روزه، کهکشان مقاومت و برپایی پیروزمند تظاهرات عظیم برلین و اجلاس جهانی ایران آزاد را، که بر تارک آن ۲۰ هزار پراتیک انقلابی و بیش از ۱۷۰۰ عملیات گوناگون کانونهای شورشی در شهرهای سراسر میهن می درخشید، به خانم رجوی و هموطنان شرکت کننده تبریک گفتند و از کمیتة برگزاری و مسئولان و یاران مقاومت، که این رویداد بزرگ با مایه گذاری همه جانبه و تلاش سترگ آنها شکل گرفت، قدردانی کردند.

همزمان، سه اجلاس جهانی ایران آزاد وکنفرانسهای سیاسی قبل از آن، با شرکت صدها شخصیت سیاسی از امریکا، اروپا، کانادا و جهان عرب؛ شامل رؤسای جمهور، معاونان رئیس جمهور نخست وزیران، رؤسای پارلمان، مشاوران امنیت ملی، وزرای خارجه و وزیران پیشین دولت  از کشورهای مختلف و سخنرانیهای ایراد شده در آنها، سندهای انکار ناپذیری از اعتلای سیاسی و جهش یگانه جایگزین دموکراتیک و مستقل را، رو در روی سانسور بزرگ قرن از جانب ارتجاع و استعمار، به ثبت رساند.

اعضای شورا تأکید کردند به موازات تشدید بحران سرنگونی، رژیم آخوندها پمپاژ اطلاعات دروغ و شیطان سازی علیه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین را تشدید کرده است. رژیم به این وسیله می‌خواهد از استقبال فزایندة جوانان از کانونهای شورشی جلوگیری کند ، برای تروریسم زمینه سازی کند، با حمایت گسترده بین المللی از مقاومت مقابله کند و به طرفهای خارجی القا کند که رژیم آلترناتیوی ندارد. هم‌چنین می‌خواهد به نیروهای وارفتة خودش در مقابله با نیروهای انقلابی روحیه بدهد. آنها افزودند دستگاه شیطان سازی رژیم در داخل و خارج کشور در برابر ارادة رزمنده و افشاگریهای اعضا و هواداران مقاومت در هم می‌شکند. این نبرد بی‌وقفه در برابر دشمن و مزدورانش لازمة سرنگونی و تسهیل کننده مأموریت کانونهای شورشی و ارتش آزادی است.

اجلاس شورا با یادآوری به‌کارگیری اهرمهای اعمال فشار دیپلوماتیک و تروریسم و گروگانگیری اتباع خارجی به منظور باجخواهی و اعمال فشار علیه مقاومت، برگزاری موفق و شکوهمند بیست و یکمین کهکشان پس از کودتای ارتجاعی- استعماری ۱۷ژوئن۲۰۰۳ را نماد درخشان دیگری از استقلال جنبش مقاومت توصیف کرد.

اعضای شورا تأکید کردند که غلبه بر موانع  آخوندساخته و بند و بستهای ننگین و ترفندهای رذیلانة سیاسی و رسانه‌یی و مطبوعاتی، جز با توانمندی سیاسی و انضباط تشکیلاتی مقاومت سازمانیافته و اتکای آن به نیروهای آگاه و فداکاری که خود را وقف آرمان آزادی ایران کرده اند، امکانپذیر نبود.   

اجلاس شورا همزمانی شکست و تحریم مرگبار خامنه ای در نمایش انتخابات با برپایی تظاهرات و راهپیمایی بزرگ برلین و اجلاس جهانی ایران آزاد را بیانگر قطب بندی اصلی در سپهر سیاسی ایران و نماد رویارویی جبهه خلق و ‌آزادی در برابر استبداد دینی در تداوم پیکار تاریخی علیه «شاه و شیخ» توصیف کرد. روندی که پس از انقلاب بهمن ۵۷ و بر بستر شرایط عینی و ذهنی آن در مقاومت سازمانیافته علیه استبداد مذهبی شکل گرفت و مسعود رجوی آن را «بزرگترین، طولانی‌ ترین، بغرنج ‌ترین و خونین ‌ترین مقاومت سازمانیافته تاریخ ایران با چراغ راهنمای نه شاه، نه شیخ» توصیف کرده است.

دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران

۱۷ تیر ۱۴۰۳