جمشید پیمان: من ولی منتطرت میمانم

 

 من ولی منتطرت میمانم

« تقدیم به امینه قرایی»

 

اینهمه سال

      تو گم‌گشته وُمن:

                   دَر به ‌دَری چشم به راه.

 

هی نشستم

که بیایی وُ بتابی برمن

ای همه روشنی و عشق،

بیایی وُ کنی در حقِ من خورشیدی.

 

گفته‌ام  با دل خود اینهمه سال

که مبادا قدَمش سست شوَد

که مباد بشود همنفس نومیدی.

 

اینهمه سال گذشت

ابر وُ باد وُ مَه وُ خورشید وُ فلک

شاهدانِ منِ دل‌باخته‌ی چشم به راه

همرهان من سرشار از شوق.

 

اینهمه سال گذشت  

نه خودت آمدی وُ  

نه خبری از تو رسید

من  ولی منتظرت میمانم!

 

جمشید پیمان۲۰۲۴،۰۷،۰۲