رای ما سرنگونی ـ پیش به سوی جمهوری دموکراتیک ـ ساعت وصل

 

میهمان برنامه: محمود شعبانی

این روزها تحولات مهمی در جامعه ایران در حال شکل گرفتن است. از یک‌طرف رژیم آخوندی پس از ضربه جبران‌ناپذیر از دست دادن جلاد ۶۷ به خودش می‌پیچد و در حال تدارک یکی از مسخره‌ترین نمایشات انتخاباتی در طول تاریخ خودش برای ریاست‌جمهوری در اوج بحران و جنگ گرگهای داخل حاکمیت است.

از طرف دیگر مردم از همان روز اول  شعارشان این است که رأی من سرنگونی است. دیدیم که حتی بازنشستگان معترض در تظاهراتشان شعار می‌دادند که ما دیگر رأی نمی‌دهیم.

در راستای اهداف مردم ایران برای آزادی و حاکمیت مردمی، مقاومت ایران هم با گسترش عملیات کانون‌های شورشی در داخل کشور و کارزارهای حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران توسط پارلمانهای کشورهای مختلف هر چه بیشتر شرایط را برای قیام مردم ایران و سرنگونی دیکتاتوری آخوندی فراهم می‌کند.

برنامه ساعت وصل امروز را به همین مهم با عنوان «رأی ما سرنگونی ـ پیش به سوی جمهوری دموکراتیک» اختصاص داده‌ایم.

 

ساعت وصل ـ رأی ما سرنگونی ـ پیش به سوی جمهوری دموکراتیک ـ قسمت دوم

 

ساعت وصل ـ رأی ما سرنگونی ـ پیش به سوی جمهوری دموکراتیک ـ قسمت سوم

 

ساعت وصل ـ رأی ما سرنگونی ـ پیش به سوی جمهوری دموکراتیک ـ قسمت چهارم