آخوند علم‌الهدی: تمام مدیریت و طراحی برنامه وعده صادق با فرماندهی شخص خامنه‌ای بود

 

آخوند علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای در مشهد:

تمام مدیریت و طراحی برنامه وعده صادق

همه‌اش با فرماندهی شخص خامنه‌ای بود در تمام جزئیات دخالت می‌کردند

برای اضافه کردن یکی دو تا موشک بالستیک از آقا اجازه گرفتند

 

همه وحشت داشتند می‌گفتند آقا این کاری که شما می‌کنید جنگ شروع می‌شه

آقا فرمودند یک جوری برنامه رو اجرا می‌کنیم جنگ هم شروع نشه

 

آخوند علم‌الهدی ۱۸ خرداد ۱۴۰۳

در مسأله وعده صادق که انجام دادند عزیزان نظامی ما تمام مدیریت، طراحی برنامه وعده صادق همه‌اش با فرماندهی شخص شخیص مقام معظم رهبری بود. در تمام جزئیات دخالت می‌کردند. آقا بنا بود بر تعداد موشکهای بالستیک یکی یا دو تا اضافه کنند در اون زمان آقا مشهد زیارت مشرف بودند. فرماندهان از تهران اومدند مشهد برای اضافه کردن یکی دو تا موشک بالستیک از آقا اجازه گرفتند که ما اضافه بکنیم یا اضافه نکنیم. تمام جزئیات رو مقام معظم رهبری فرماندهی می‌کردند. یک جوری برنامه وعده صادق اجرا شد که برق از چشم دشمن پرید... ... … همه وحشت داشتند می‌گفتند آقا این کاری که شما می‌کنید جنگ شروع می‌شه و حالا درست است در جنگ ممکنه ما علی ای حال مقاومت کنیم اما چقدر ضربه خواهیم خورد. آقا فرمودند یک جوری برنامه رو اجرا می‌کنیم جنگ هم شروع نشه...

(تلویزیون شبکه خراسان رژیم- ۱۸خرداد)