جمشید پیمان: درباره ی سَقَط شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش

 

ابراهیم رئیسی ،جلّاد ۶۷( قاتل حقیقی و بلاواسطه ی بیش از سی هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) در جریان سقوط بالگرد ، کشته شد!

شایعه درباره علت این حادثه فراوان است:

میگویند، شاید ماموران امنیتی آذربایجان در بالگرد خرابکاری کرده اند

میگویند شاید روس ها با کمک آذربایجانی ها این حادثه را ترتیب داده اند

میگویند شاید اسرائیل پشت این خرابکاری بوده است

میگویند شاید به دستور خامنه ای ترتیب سقوط بالگرد داده شده

میگویند، حسن روحانی از رئیسی و خامنه ای انتقام گرفته

میگویند احتمالا خلبان بالگرد، جانش به لبش رسیده و در همراهی با مردم، بالگرد را به زمین کوبیده

میگویند احتمالا سقوط بالگرد عمدی بوده و خلبان از برخوردهای تند و توام با تفرعن و پرخاشگرانه رئیسی جوش آورده و دچار جنونی آنی شده !

شمار اندکی هم هستند که میگویند سقوط بالگرد یا سانحه طبیعی یا ناشی از نقص فنی بوده است.

هرچه بوده، رئیسی و چند جنایت کار همراهش در این حادثه به قتل رسیده اند

اینها سقط شده اند، امّا جمهوری اسلامی سر جایش نشسته و اگر هم با مرگ دست و پنجه نرم می کند هنوز زنده است و ماشین اعدامش روانِ روان و ۲۴ ساعته مشغول.

رئیسی مُرد و مخالفان حاکمیت آخوندی و بازماندگان هزاران قربانی این نظام جنایت کار همچنان عزادار عزیزانشان و در حسرت رسیدن روز مرگ جمهوری اسلامی اند!

با سقط شدن ابراهیم رئیسی بسیاری شاد شدند و حتا جشن گرفتند و پس از دیر زمانی ، رخسارشان را غرق شادی از دل برآمده شان کردند.

 عده ای هم ناراحت و نگران شده اند!  اینها دار و دسته ی  های وابسته به نظام و جیره خوارانش هستند. رخت سوگمندی بر تنشان مبارک و نگرانی و دلهره و بیمشان از فردای روبرو شدن با امواج خروشان قیام و انقلاب ملت، افزون باد!

شماری فرصت طلب هم که در علفزار منافع فردی شان میچرند و میگویند هر که در است اینها دالانش هستند و هر که خر، پالانش!  اینان فعلا سر در گریبان چپانده و گوش و دهان را تواما بسته اند تا آب از اسیاب بیفتد و جهت تازه ی وزیدن باد کاملا  معلوم گردد. آنگاه کمری به سُرور می چرخانند یا اشکی  به فریب از دیده میروانند!

من دلم می خواست پایان ابراهیم رئیسی مانند آیشمن، جنایتکار نازی و قاتل ملیونها یهودی، میشد!

یعنی او را میگرفتند و در یک دادگاه بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه میکردند!

در این مورد من البته با اعدام مخالفم. زیرا:

هم عقیده و مرامم این است و هم پای برنامه شورای ملی مقاومت و برنامه ده ماده ای مریم رجوی امضای تایید زده ام!

... و جنگ ما با حاکمیت آخوندی تا سقوطش به تمام و کمال،ادامه دارد!

 

جمشید پیمان ۲۰۲۴/۰۵/۲۰