سیل شدید در مشهد - سیل خودروها را با خود برد

 

 بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مشهد امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، خسارات سنگینی بر جای گذاشت و خودروها را با خود برد و مغازه‌ها را دچار آبگرفتگی کرد.


مشهد - سیل در مشهد با خود خودروها را برد - چهارشنبه  ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

مشهد - شنای خودروها در خیابان‌های سیدی و نماز - چهارشنبه  ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

مشهد - وقوع سیل شدید در شهر - چهارشنبه  ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

مشهد - خسارات سنگین وقوع سیل در سیدی مشهد - چهارشنبه  ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳


نیشابور - خسارت شدید به مغازه های حاشیه منوچهری جنوبی بر اثر تگرگ و جاری شدن سیل - چهارشنبه  ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳