رسانه حکومتی: راه‌یافتگان به مجلس، نماینده ۲ تا ۳درصد از مردم هستند

 

رسانه حکومتی بهارنیوز روز ۲۵ اردیبهشت اذعان کرد که راه‌یافتگان به مجلس رژیم، نماینده ۲ تا ۳درصد از مردم هستند! و این پایین‌ترین مشارکت انتخاباتی در جهان است.

بیژن نوباوه که بیشترین رأی تهران در دور دوم را کسب کرده، نماینده ۳درصد از واجدین شرایط خواهد بود. علیرضا سلیمی، از محلات که این دوره از تهران کاندیدا شده بود، ۲درصد از کل واجدین شرایط در پایتخت را کسب کرده است!

در انتخابات دور دوم مجلس در تهران فقط ۷درصد! از مردم پای صندوق رفتند که پایین‌ترین میزان مشارکت انتخاباتی در جهان از آن یاد شده است. عجیب‌تر اینکه برخی رسانه‌ها نوشته‌اند حدود ۴درصد از این ۷درصد نیز رای باطله داده‌اند!

روزنامه حکومتی جمهوری در همین روز نوشت: اعتبار مجلس به کمترین میزان چهار دهه گذشته رسیده و فاجعه آنجاست که رئیس مجلس نماینده ۵درصد مردم باشد. مردم با چه زبانی بگویند خواهان تغییرات اساسی هستند؟