کنفرانس در پارلمان فرانسه باحضورخانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت

 

کنفرانس درپارلمان فرانسه

به دعوت کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه، سه شنبه ۲۵ اردیبهشت، کنفرانسی در حمایت از مقاومت مردم ایران با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت در محل این پارلمان برگزار شد.

 

آقای فیلیپ گوسلن نماینده مجلس ملی فرانسه که ریاست کنفرانس را به عهده داشت بیانیه بیش از ۱۵۰ نماینده پارلمان فرانسه را تحت عنوان «حمایت از آزادی و مقاومت در ایران برای صلح و امنیت جهانی» به اطلاع عموم رساند.

 

بیانیه از طرح ۱۰ ماده ای خانم رجوی، حق کانونهای شورشی در مقابله با سپاه پاسداران، قرارگرفتن مسئولان جنایت علیه بشریت در ایران در برابر عدالت، نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران حمایت میکند.

 

خانم مریم رجوی: رژیم آخوندی که میخواست با سرکوب و با طرح شعارهای انحرافی مانع قیام شود، شکست خورد. این شکست در تحریم گسترده نمایش انتخابات مجلس آخوندها اثبات شد.

 

به‌رغم همه تقلبات، وزارت کشور رژیم اذعان کرد که ۹۳درصد مردم در این نمایش شرکت نکردند. این تحریم تایید می‌کند که جامعه ایران مانند یک بشکه باروت است.

 

امروز همه جهان شاهد است که سرمار جنگ، در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی است. هرکس خواهان صلح و ثبات در این منطقه از جهان است، باید روی فاشیسم مذهبی تمرکز کند و قدم اول گذاشتن سپاه در لیست تروریستی است.

 

شیطان سازی و پخش اطلاعات غلط علیه مقاومت اهرم دیکتاتوری مذهبی برای خروج از بحران و پرهیز از سرنگونی، است. مقاومت فرانسه نیز زمانی قربانی همینگونه دروغپردازیها بود.

 

یک نمونه آن یک دادگاه فرمایشی علیه اعضای مقاومت است که این روزها رژیم در تهران براه انداخته است. هدف جلوگیری از پیوستن جوانان به مقاومت و زمینه‌سازی برای کارهای تروریستی و پرونده سازی‌های جعلی به منظور اعمال فشار به مقاومت در اروپاست.

 

امروز تردیدی نمانده که سرنگونی رژیم آخوندی شرط اساسی برای صلح و امنیت در جهان و منطقه است.

 

بسیاری در غرب دخالت‌های رژیم در منطقه را نشانه قدرت رژیم تلقی می‌کنند، واقعیت این است که این علامت ضعف است. این رژیم با یک جامعه انفجاری و یک مقاومت قدرتمند  و جوانانی که به کانون‌های شورشی رو می آورند مواجه  است.

 

مقاومت ما برای کسب قدرت مبارزه نمی‌کند. بلکه برای انتقال حاکمیت به مردم ایران مبارزه می‌کند

 

شورای ملی مقاومت با نفی دیکتاتوری شاه و شیخ برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت، احترام به حقوق‌بشر و برابری زن و مرد به‌ویژه حق انتخاب پوشش برای زنان مبارزه می‌کند

 

حرف مردم و مقاومت ایران اینست: «نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری»

 

۱۵۰ نماینده مجلس فرانسه، و هزاران قانونگذار در کشورهای مختلف برای به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران و کانون‌های شورشی برای مبارزه علیه استبداد مذهبی فراخوان میدهند. مقاومت علیه استبداد، حق طبیعی خلق‌هاست. زمان آنست که دولت ها شجاعت آن را کسب کنند که این حق را به‌رسمیت بشناسند.

در این کنفرانس شماری از نمایندگان و سناتورها از گروههای مختلف از جمله آقایان آندره شاسین رئیس گروه کمونیست و هروه سولینیاک  سخنرانی کردند.

 

همچنین آقای ژیلبر میتران رئیس بنیاد فرانس لیبرته، ژان فرانسوا لوگاره رئیس بنیاد مطالعات خاورمیانه و شهردار سابق منطقه یک پاریس، خانم اینگرید بتانکور کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا و آقای ژان پیربرار نماینده پیشین مجلس ملی سخنرانی کردند.

 

 • آقای فیلیپ گوسلن نماینده از حزب جمهوریخواهان و معاون گروه پارلمانی برای ایران دموکراتیک در مجلس فرانسه گفت رژیم ایران رژیمی بحران‌زاست و در مقابل رشد مقاومت، سرکوب را تشدید می‌کند. وی گفت ۱۵۰ نماینده ای که بیانیه حمایت از مقاومت ایران را امضاء کرده اند فراگروهی هستند و همه  جریانات سیاسی را در بر می‌گیرند.
 • آقای اروه سولینیاک معاون دیگر کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک از حزب سوسیالیست: رژیم دست به شیطان سازی و پرونده سازی قضایی علیه مقاومت می پردازد تا از آن برای محدود کردن مقاومت در اروپا و بطور خاص در آلبانی استفاده کند و برای اقدامات تروریستی علیه اعضای سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت زمینه سازی کند.
 • این اقدامات برای مقابله با توانمندی و قدرت سازماندهی این جنبش و جلوگیری از تاثیر رشد یابنده مجاهدین در داخل است. حمایت جوانان و کانونهای شورشی از مریم رجوی گسترش می یابد... به همین خاطر است که رژیم اهالی اشرف ۳ را نیز هدف قرار میدهد. سارمان مجاهدین یک تهدید برای موجودیت رژیم در حال احتضار است.
 • آقای آندره شاسین رئیس گروه چپ دمکراتیک و جهوریخواه در مجلس فرانسه و معاون کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک گفت :‌ انچه که به من انگیزه داد لیست شهدا و رنجی بود که یک خلق کشیده است و این رنج ادامه دارد. در مرحله دوم قدرت مقاومت اعضای این جنبش برای من چشمگیر بود.
 • وقتی که طرح ۱۰ ماده ای خانم رجوی را کشف کردم نشان داد که یک آلترناتیو سیاسی در ایران وجود دارد. آلترناتیو سیاسی در جنبشی است که همیشه در مبارزه حضور داشته و نه فقط شهید داده بلکه در قلب مردم ایران حضور دارد.
 • خانم رجوی جنبش شما در سطح بین المللی شناخته شده است و نشان میدهد که آلترناتیو هست. بقیه چیزهایی حرفهایی که زده میشود برای انحراف اذهان از این واقعیت است. میتوان و باید باید الویت ما باشد.
 • آقای ژان پیر برار از بنیانگذاران کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک:‌ نباید پیروزی مردم ایران بار دیگر ربوده شود. شعار نه شیخ نه شاه به همین خاطر است. قرار نیست شکنجه گران امروز را با وارثان شکنجه گران رژیم سابق جایگزین کردتفاوتی بین شاه و ولی فقیه نیست.
 • کسانی بدنبال جایگزین کردن آخوندها با یک کپی کمتر مذهبی هستند که فرقی با هم ندارند. وقتی صحبت از پسر شاه میشود همین کافی است که از او سلب اعتبار شود بخصوص که هر گز پدر خونریزش و زندانها و شکنجه های ساواک را نفی نکرده است. 
 • خانم انیگرید بتانکور: تلاش میشود که مبارزه زنان ایران را به مسئله حجاب محدود کرد. در حالیکه در این مقاومت زنانی هستند که حجاب دارند و زنانی هم حجاب ندارند و این یک پیشرفت و گامی به پیش است. اگر این مقاومت تنها از مردان تشکیل شده بود هر گز نمی توانست چهار دهه دوام بیاورد.
 • آقای ژیلبر میتران رئیس بنیاد فرانس لیبرته، در اشرف ۳ اعضای مقاومتی حضور دارند که از بسیاری ابتلائات در اشرف و لیبرتی با سربلندی عبور کردند و انبوهی حملات و تهاجمات را از سر گذراندند.
 • آقای ژان فرانسوا لوگاره رئیس بنیاد مطالعات خاورمیانه و شهردار سابق منطقه یک پاریس گفت :‌ اشرف یک تارخچه انسانی است. یک شهر و مکان فوق العاده که سه بار از آن بازدید کردم ، فشرده ای از ذکاوت ،‌ شجاعت ،‌ مقاومت باورنکردنی است.
 • من اعتقاد دارم که این رژیم سقوط خواهد کرد و این زنان خواهند بود که پیروز خواهند شد. از پارلمانترها میخواهم که شعار زن مقاومت آزادی را به همه جا ببرند.