بم-انفجار در اداره فرهنگ و ارشاد ضد اسلامی شهرستان

 

 

کانون‌های شورشی

  •  بم-انفجار در اداره فرهنگ و ارشاد ضد اسلامی شهرستان در پاسخ به قتل فجیع خواننده هنرمند بلوچ بلال نصرویی در روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت در زاهدان در مقابل لشکر ۸۸ زرهی و در کنار اداره اطلاعات زاهدان با ضربات چاقو