تهران و مشهد - نصب بنر از بالای پل با شعار مریم رجوی: می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد و مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

 

تهران -۱۱ فروردین ۱۴۰۳

نصب بنر تصویر خواهر مریم از بالای پل با شعار: مریم رجوی: می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد - نوروز ۱۴۰۳

مشهد -۱۱ فروردین ۱۴۰۳

نصب بنر تصویر خانم مریم از بالای پل با شعار: مرگ بر خامنه‌ای و درود بر رجوی - ۱۴۰۳

تهران و مشهد - نصب بنر از بالای پل با شعار مریم رجوی: می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد و مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران و مشهد - نصب بنر از بالای پل با شعار مریم رجوی: می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد و مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی