بهاران آزادی با کانون‌های شورشی با می‌توان و باید ـ ساعت وصل

میهمان برنامه: ناصر داور

سلام و درود بر شما بینندگان سیمای آزادی و همراهان ما در برنامه ساعت وصل. ضمن تبریک مجدد فرا رسیدن نوروز و آرزوی پیروزی مردم ایران و به‌ویژه تبریک به همه مردم ایران و کانون‌های شورشی قهرمان به‌خاطر پیام نوروزی رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی که خورشید درخشانی از امید و جنگاوری را در سراسر میهن عزیزمان ایران روشن کردند، برنامه امروز ساعت وصل را همراه با شما آغاز می‌کنیم.

ساعت وصل ـ بهاران آزادی با کانون‌های شورشی با می‌توان و باید ـ قسمت دوم

ساعت وصل ـ بهاران آزادی با کانون‌های شورشی با می‌توان و باید ـ قسمت سوم

ساعت وصل ـ بهاران آزادی با کانون‌های شورشی با می‌توان و باید ـ قسمت چهارم