آفساید دادگاه نمایشی مجاهدین بعد از چهل سال، چرا؟

 

قضاییه جلادان روز سه‌شنبه ۳بهمن ۱۴۰۲ هفتمین جلسه محاکمه غیابی ۱۰۴تن از مجاهدین را ۴۲سال پس از اعلام مباح بودن جان و مال مجاهدین توسط خمینی ملعون و ۳۵سال پس از حکم خمینی به اعدام تمام مجاهدین «سر موضع»، با شرکت جمعی از دژخیمان و بسیجیان ولایت ارتجاع برگزار کرد.

در این جلسه، قضاییه خامنه‌ای حرف و نکته مهمی نداشت و ادامه خیمه‌شب‌بازی هفته‌های قبل بود. تنها مطلبی که  شاید بتوان به آن اشاره کرد حرفی بود که ستایشی یعنی سخنگوی قضاییه رژیم در حاشیه دادگاه گفت. او مدعی شده بود که این دادگاه خواست ملت است.