پرویز خزایی: ماجرای کلاس پخت کتلت و پخت های دیگر

 

بدنبال تکه پاره شدن قاسم سلیمانی، هیملر خامنه‌ای هیتلر، از آنجا که در حمله انفجاری هیملر تکه پاره شده و تنها تصویر یک مچ و یک دست با ساعتش دیده می شد، مردم که از نابودی این جنایتکار مخوف، فرمانده سپاه قدس در تمام کشور و خارج کشور که نفر دوم رژیم بعد ازخامنه ای بود، خرسند بودند از همان ابتدای به درک پیوستنش، با تمسخر میگفتند که سلیمانی مثل تکه های گوشت در کتلت تکه تکه شد و از او بنام قاسم کتلت یاد میکردند.

در سومین سالروز از بین رفتن این آدم کش خبر جالبی بصورت گسترده پخش شد که یک معلم کلاس آشپزی که در همان روز در اینستاگرامش که حدود سه ملیون فالور داشت، طریقه پختن کتلت را با ویدیو آموزش داده بود، در تهران دستگیر شده و مغازه اش هم پلمب شده بود!! مردم معتقد بودند علت دستگیری وی توسط گشتاپوی خامنه‌ای همزمان بودن آموزش پخت کتلت توسط وی با سالروز به درک واصل شدن قاسم سلیمانی بوده است.  اخیرا هم یک پزشک و استاد دانشگاه در بجنورد را به علت این که پس از کشته شدن جانشین قاسم سلیمانی در سوریه در اینستاگرامش عکس کتلت گذاشته و زیرش نوشته بود «در آپارتمان ما بوی کتلت پیچیده» را به اتهام توهین به مقدسات! بازداشت کردند و صفحه اینستاگرامش هم از دور خارج شد.

با اوضاع فلاکت بار کنونی رژیم باید منتظر باشیم که عده دیگری از فرماندهان جنایت پیشه رژیم خمینی- خامنه‌ای بدست مردم و رزمندگان آزادی در داخل کشور کشته و نابود شوند. می‌خواستم از همین حالا توصیه کنم که مردم و بخصوص مدرسین آشپزی و پزشکان  و ....از یک سری کارها و کلاس ها و آموزش ها به شرح زیر خودداری کنند:

الف.  اگر پاسدار سلامی کشته شد و پیش امامش و فرمانده اش سلیمانی رفت، در سالگرد کشته شدنش کسی کلاس ساختن کالباس نگذارد چون سلامی در زبانهای بیشتر دنیا معنی اش کالباس است!!!!

ب. اگر آخوند آژه ای قاضی سابق و رئیس قضاییه  رژیم نیز به آن سه نفر پیوست، زنهار زنهار کلاس پختن کله و بناگوش نگذارید!  زیرا او، در دعواهای درون باندهای رژیم یک بار گوش یکی از افراد باند رقیب را جویده و او را خونین کرده بود! بهمین جهت مردم به او لقب قاضی گوشخوار داده بودند!!!!

پ.  در مراسم هلاکت پاسدارقالیباف رئیس مجلس ارتجاع از تعلیم طریقه قالی بافی و یا حتی قالی شویی زنهار زنهار حذر کنید!!

و نهایتا همه هموطنان مواظب باشند که چنانچه کسانی از آخوندهای حکومتی و یا مقامات بالای پاسداری و سیاسی و امنیتی آخوندها کشته شدند و نامشان پسوند و یا پیشوندی از مواد غذایی و یا وسایل و مواد دیگر مشابه موارد زیر را داشت در سالگرد هلاکت شان از  گذاشتن کلاس در آنروز پرهیز کنند:

 

حجت الفلان ویا پاسدار زرشکی

حجت الفلان و یا پاسدار برنجی

حجت الفلان و یا پاسدار گندمی

حجت الفلان و یا پاسدار روغنی

حجت الاسلام و یا پاسدار حلوایی

حجت الاسلام و یا پاسدار ملوانی

حجت الاسلام و پاسدار حلیمی

 

نگارنده برای نجات معلمان طبخ کشور شب و روز دنبال اسامی مشابه با پیشوند و پسوند نام مواد دیگری هستم که اطلاع رسانی کنم تا مانند آن هموطن گرامی معلم طباخی دچار مصیبت دستگیری و مجازات نشوند.  

 با آرزوی سلامت این معلمان گرامی.  پرویز خزایی