کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» : ۵۰هزار و ۷۳۹سند از نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاهها

قیام تا سرنگونی

- ۵۰ هزار و ۷۳۹ سند از نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاهها شامل گزارشهای کارگروه «مطالبات مقام معظم رهبری» و مکاتبات داخلی حوزه

- گزارش‌های ارتباطات نهاد نمایندگی ولایت فقیه در دانشگاهها با دولت، قوه قضاییه، شورای راهبردی، مجلس رژیم، صدا و سیما، شورایعالی انقلاب فرهنگی، سپاه، جنبش عدالتخواه و شهرداری تهران،

- گزارش‌ دانشگاهها از جمله دانشگاه تهران، صنعتی شریف، علامه، پیام نور و حراست امیرکبیر، علوم پزشکی تهران و گزارش فرهنگیان

- زیرساختهای ارتباطی و سرورهای نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاهها و کروکی زیرساخت ارتباطی ساختمانها

- کروکی زیرساخت ارتباطات سرورها و روترها در مراکز نهاد نمایندگی خامنه‌ای درسطح کشور

- دیاگرام سرورهای مرکزی در دیتا سنتر نهاد و لیست آی پی‌های ارتباطی ساختمان نهاد نمایندگی ولی‌فقیه

- کروکی ساختمان‌ نهاد نمایندگی ولی‌فقیه و طبقات آن

- تسخیر و از دور خارج کردن وی سنتر و تمامی سرورهای نمایندگی‌های ولایت‌فقیه در دانشگاهها

- تسخیر و از دور خارج کردن کامپیوتر مرکزی دفتر رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاهها

- تسخیر و از دور خارج کردن اتوماسیون اداری و مکاتبات نهاد نمایندگی خامنه ای در دانشگاهها