ناهید همت آبادی: جنگی خانمانسوز افروخته از فاشیسم ملایان

 

دجال لجن باره در حالیکه نسلی از شریف ترین و شجاع ترین فرزندان وطن را به جوخه های اعدام یا تیرکهای دار می‌سپرد، با جنگی خانمانسوز هشت ساله با کشور عراق نیزمیلیونها جوان ایرانی و عراقی را هم در کوره های آتش افروزی کینه توزانه خود سوزانده و به باد نیستی داد تا آخرسر ناچار و پس از سلسله عملیات مجاهدین در مهران، جام زهر پذیرش قطعنامه آتش بس را به حلقوم پلید خود جاری ساخت.

تجاوز آمریکا به عراق و بمباران قرارگاهها و شهادت دهها مجاهد خلق نیز عراق را یکجا تیول دستار بر سران آدمخوار کرد و پنجه های خونریز ترور و جنایت ملایان را گسترده در فرانسه، بیروت و بعضی دیگر کشورهای جهان اخیرا به اسپانیا و انجام ترور خوشبختانه نافرجام بر سیاستمدار شریف آلخوویدال کوادراس نیز رساند.

تهاجم حماس به اسراییل که به استناد شواهد و گزارشات بسیار بخصوص بنا به اظهارات و اشارات  مهره‌های رژیم آخوندی با تحریک و حمایت مستقیم مادی و معنوی خامنه‌ای جنایتکار صورت گرفته و می‌گیرد؛ اگرچه معرکه گردانان جهان را هم جسته گریخته اما البته همچنان ملزم به رعایت جوانب ضروری و رعایت قواعد مقرر appeasement ؟!! نیز دانسته و درباره ی تدارک امکانات مالی و نظامی جنایتکاران عمامه دار برای حمله ی حماس به اسراییل گاهی « درّافشانی!!؟ » هم فرموده و بعضا در حاشیه نیز به خست به ابعاد هولناک سرکوب و کشتار در ایران اشاراتی هم داشته اند !!؟ اما نه در موارد بالا و نه در باره ی هیچ مسأله ی حساس دیگر مانند برجام و غنی سازی افزوده اورانیوم یا در مورد شرارتها، جنایات، ترور و جنگ افروزی ملایان در منطقه و هر گوشه ی جهان که پنجه ی اختاپوس فاشیسم آخوندی به آنجا رسیده و نه بطور خاص حتی در باره ی سرکوب وحشتناک زنان و اعدامهای جمعی جوانان که ایران را در خود بلعیده  انگیزه و تمایلی افزوده برای اقدامی جدی و کارساز محض مهار گرگان هار تیز دندان ایران نشان نداده و نمیدهند مگر اینکه گاهگاهی بخصوص اینک در بحبوحه ی جنگ جانسوز جاری منطقه با ادا و صدایی مثل « لولوخورخوره » و ذکر کلماتی بی محتوا و پوشالی در نقد و مذمت فاشیسم وحشی مذهبی اما همچنان زیرجلی و رذیلانه راه لاس زدنهای سیاسی عفریته استعمار را با جلادان غاصب ایران هموار نموده اند که زندگی و امید صدها هزار انسان بیگناه در منطقه را در آتش جنگ افروزی جنایتکارانه ی خامنه ای نابود ساخته و میسازد.

« سر مار ولایت » به بیان فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران در تهران است که آخر سر قهرمانان و زنان سرتاسر میهن اسیر با پیشآهنگی دلاور کانونهای  شورشی و پشتوانه ی فعالیت سیاسی مجاهدین و یاران اشرفی سر افعی آدمخوار زمان را در بطن سنگ سرنگونی غایی دفن خواهند نمود تا بی حضور منحوس رهبری و سلطنت، فصل نوین و شکوفای آزادی و زندگی در پرتو همبستگی همه ی اقوام و اقشار و تنوع همه ادیان ایران با حضور مریم رجوی رییس جمهور دوران گذار بر تارک تاریک تاریخ همه فصول ایران نقش شده و رابطه ی حسن روابط متقابل با همه کشورها و ملل متمدن دنیا برقرار شود.