چرا و چگونه قیام آبان ۹۸ زنده است؟ ـ ساعت وصل

میهمان برنامه: احمد افشار

در آستانه چهارمین سالگرد قیام آبان ۹۸ هستیم که شکوه و عظمت آن، تاثیرگذاری و دامنه و زلزله‌ای که علیه دیکتاتوری آخوندی ایجاد کرد و لرزه‌های فزاینده آن علیه رژیم همچنان ادامه دارد و با شعله‌ور کردن آتش قهر انقلابی علیه نیروهای سرکوبگر در تمامی شهرهای میهن اسیرمان ظرف چهل و هشت ساعت پیام سرنگونی استبداد مذهبی را داد و با ۱۵۰۰ شهیدش نشان داد که مردم ایران برای رسیدن به آزادی حاضر به پرداخت بها و فدای تمام عیار هستند.

در ابتدای این برنامه به مناسبت سالگرد قیام آبان ۹۸ می‌خواهم سر تعظیم فرود بیاورم به عنوان یک مجاهد خلق در برابر ۱۵۰۰شهید آبان خونین ۹۸ که قبل از هر چیز چشم‌انداز سرنگونی رژیم آخوندی را روشن کردند و راه را نشان دادند. 

 

ساعت وصل ـ چرا و چگونه قیام آبان ۹۸ زنده است؟ ـ

قسمت دوم

تماس هم‌میهنان از نقاط مختلف کشور

 

ساعت وصل ـ چرا و چگونه قیام آبان ۹۸ زنده است؟ ـ قسمت سوم

تماس هم‌میهنان از نقاط مختلف کشور