جمشید پیمان : همّتِ همگانی!

 

1 ــ  جای هر گونه دلخوری و روی ترش کردن و ابرو گره زدن، بپذیریم که سر برآوردن، رشد کردن و هیولا شدن رژیم جمهوی اسلامی ناشی از خطای دید مردمی بوده که به قول محمد رضا شاه علیه ظلم و فساد و بی عدالتی و قانون شکنی(های محمدرضاشاه) انقلاب کردند!

2 ــ پذیرفتن آن خطای وحشتناک به معنی دلتنگی برای بازگشت به گذشته ی غرق در ظلم و فساد و بی عدالتی و قانون شکنی نیست!

3 ــ  "جاوید شاه" کِشان هم بهتر است به حرف محمدرضا شاه توجه کنند و احترام بگذارند و هوس برگشت را از دل بیرون بیافکنند! چنین بازگشتی به نظر من نه شدنی است و نه مطلوب اکثریت 85 ملیون ایرانی است!

4 ــ جمهوری اسلامی  با قانون اساسی اش( نظام نامه اش) یک نظام آپارتاید «جنسی ــ مذهبی» تمام عیار است! این نظام یک خطر محدود و محلی و یا حد اکثر، منطقه ای، نیست. بقا و دوام این نظام یک تهدید برای کل جهان است! زیرا:

5 ــ این نظام حامل بنیادگرایی دینی است،

خواستار بازگشت به غار تاریک تاریخ است،

مبلغ و مجری قوانین و احکام ضد بشری و جنایتکارانه است،

مبلغ و مروج تبعیض جنسی و عامل سرکوب و تحقیر حیات و حیثیت زنان جامعه ی انسانی است،

خواستار تفکیک  همه جانبه ی جامعه به گروه بندی های دینی و مذهبی با سلطه ی مذهب شیعی خودساخته و خود پرداخته است،

توسعه طلب و جنگ افروز است و به شدت دنبال کشاندن جهان زیر چنبره ی خلافت شیعی  است،

به شدت دنبال دست یابی به سلاح های کشتار جمعی ، بویژه بمب اتمی است،

برای دست یابی به خواست های ضد انسانی اش از دست یازیدن به هرگونه جنایتی علیه مخالفان و معارضانش پروایی ندارد.

6 ــ مردم ایران برای خلاصی از این فتنه و فساد ۴۴ سال  هزینه های مادی و جانی فراوان پرداخته اند. امّا تا الان نتوانسته اند  این شَرّ مجسم  را بر افکنند! روراست بگویم : تا الان زورشان نرسیده است!

7 ــ من به شدت معتقدم ، جامعه ی جهانی نباید بیش از این نسبت به رشد  و توسعه ی جمهوری اسلامی بی تفاوت باشد، جامعه ی جهانی نباید اشتباه و خطای هشتاد سال پیش خود را تکرار کند و اجازه دهد جهان غرق در جنایتی شود که  می تواند ابعادی  ده ها برابر جنایات هیتلر و موسولینی پیدا کند!

8 ــ  اکنون نظام جمهوری اسلامی مردم ایران را گروگان گرفته، تروریسم را در جهان توسعه داده و دست های الوده به جنایتش را تا دور ترین  نقطه از دارالخلافه اش دراز کرده است!

9 ــ جامعه ی جهانی موظف است و مسؤلیت دارد برای پایان بخشیدن به این وحشت بزرگ به یاری مردم ایران برخیزد، از مماشات با این رژیم دست بردارد و برای براندازی تمام عیارش به آزادیخواهان ایران کمک همه جانبه کند!

اگر نکند دود این بی تفاوتی و چشم بستن ها و مماشات ها، فردای نه چندان دور چشم مردم جهان را نمی سوزاند، کور می کند!