پاسخ اعدام و ارعاب آتش و قیام ـ ساعت وصل

 

 

میهمان برنامه: حسن تقدیری

برنامه این هفته را در شرایطی شروع می‌کنیم که در روزهای آخر اردیبهشت ماه ماشین کشتار خامنه‌ای جنایتکار بی‌‌وقفه در این یک ماه ادامه پیدا کرده است و ضحاک‌وار روزانه چهار جوان میهن را اعدام کرده است. امروز هم سه جوان دیگر را در اصفهان

مسعود رجوی ۲۸اردیبهشت ۱۴۰۲:

به‌روشنی پیداست که اعدامها سراسری است و محدود به یک شهر و یک استان نیست. گویا خامنه‌ای برای حفظ نظام از قتل‌عام زندانیان ما در سال۶۷ از خمینی سرمشق گرفته است. جوابش مسلح شدن جوانان میهن و شعله‌ور کردن آتش قیام است که خامنه‌ای می‌خواهد خاموش کند.

آنچه این روزها در ایران شاهد آن هستیم، شکنجهٔ وحشتناک و روانی خانوادهٴ زندانی و فراتر از آن جامعه را پی می‌گیرد. این شکنجه بدتر از کشتار است. یک مرگ تدریجی، روز‌به‌روز و ساعت به ساعت است.

حضور کودکان پدران زیر اعدام و پلاکاردهای «اعدام نکنید» در دستان معصوم و ظریف آنان، شلاقی سوزان از بیداری بر وجدانها فروخفته است. پژواک آن بی‌گمان از چارچوب مرزهای ایران فراتر خواهد رفت. هیچ انسان حاضر در قرن خیره‌کنندهٔ ارتباطات و هوش مصنوعی و به طریق اولی هیچ ایرانی نمی‌تواند از دایرهٔ تأثیر آن برکنار باشد.

ساعت وصل ـ پاسخ اعدام و ارعاب آتش و قیام ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

 

ساعت وصل ـ پاسخ اعدام و ارعاب آتش و قیام ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور