نکیسا بامداد: آخرین پیام، گلوله و قیام


 
روز جمعه، بیست و نهم اردیبهشت، خامنه ای جنایتکار با اعدام سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی سه تن از جوانان قیام آفرین، وحشت خود از سرنگونی حکومت شیطانی اش را به نمایش گذاشت. این جنایت هولناک هرگز بی پاسخ نخواهد ماند. خون این عزیزان دینامیزم خیزش‌های عظیمی خواهد شد و بزودی مردم ایران همراه با پیشتازان کانون های شورشی جواب آتش را با آتش خواهند داد. شک نیست که رژیم جنایتکار آخوندی برای مقابله با خیزش‌های عظیم اجتماعی که ناقوس مرگش را به صدا درآورده است به هراس افکنی جنایتکارانه روی آورده و با افزایش موج اعدام ها در صدد ایجاد رعب و وحشت در دل  قیام آفرینان جوانی است که شجاعت را با خون خویش تکثیر می‌کنند .   
حکومت ضد مردمی آخوندی با بهره‌گیری از فضای تفرقه‌آمیزی که لابی‌ها و عواملش همراه با پسمانده‌های حکومت فاسد گذشته با برخورداری از امکانات و خبرگزاری های و رسانه‌های وابسته استعماری همچون " من و تو" بوجود آورده اند در صدد منکوب کردن شرایط، برآمده تا با ایجاد فضای هراس‌افکنی، دوباره بر اوضاع مسلط شود. اما آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. زمان نه تنها به عقب بر نمی‌گردد بلکه با رادیکالیزه شدن قیام، مردم ایران به یقین به دنبال مکانیسم "آتش جواب آتش " خواهند رفت و با قهر انقلابی، مدعیان دروغین انقلاب را که به گفته خودشان دست در دست پاسداران جنایتکار دارند به کناری خواهند زد.

 این اعدام های جنایتکارانه تیر خلاصی خواهد شد به بازوهای کثیف استعمار و عوامل خشونت پرهیز و مسالمت‌جویش که در اوج کشتارِ مردم ایران به دنبال بخشش سپاه پاسداران هستند. از این جماعت خائن باید پرسید تا کجا در خدمت رژیم سفاک بوده‌اند و تا چه میزان به عمر ننگین این نظام اضافه کرده اند؟
بنابراین هرگونه رابطه، هرگونه مراوده و مذاکره با سپاه پاسداران و سران حکومتی و عوامل داخلی و فرستادگانشان در خارج از کشور در ردیف شراکت در جنایت های سپاه پاسداران و دشمنان مردم ایران محسوب می شود. زیرا بیش از چهل سال است که حکومت آخوندی با بازوهای سپاه پاسداران با سرکوب و شکنجه و اعدام، بقای خودش را حفظ می کند. بنابراین سپاه پاسداران بخش جدایی ناپذیر حکومت اعدام و سرکوب است. از همین رو موج اعدام های اخیر که به جرم قاچاق مواد مخدر و قتل و فساد آغاز و گسترش یافته و لبه تیز آن متوجه جوانان قیام آفرین و بویژه بلوچستان قهرمان است به دلیل انتقام گیری و تلافی‌جویی جنون‌آمیز خامنه‌ای از قیام آفرینان و جمعه های اعتراضی است. وگرنه چه کسی است که نداند سرنخ باندهای فساد و غارت و دزدی و مافیای مواد مخدر در دستان کثیف همین نظام شیطانی است!

مردم ستمدیده ایران با گوشت و پوست لمس می‌کنند که ادعای پوچ خشونت پرهیزی بچه شاه خائن تا کجا در خدمت این حکومت مردم‌کش است و چگونه تشویق و تبلیغ به خشونت پرهیزی تبدیل به طناب دار بر گردن مردم ایران می شود. فرزندان هوشیار مردم ایران فایل‌های ارتباط این جماعت خائن را روزی خواهند گشود و به مردم ایران گزارش خواهند داد.
حکومت فاسد ملایان بیش از چهار دهه است که از حربه ضد‌انسانی اعدام استفاده می‌کند و فرزندان ایران را سربدار کرده و از قبل خبر این اعدام‌های ضد‌انسانی را در سطح گسترده پخش می‌کند تا وحشت را در دل همه بکارد و جامعه را کاملا مرعوب بکند. بنابراین راه مقابله با چنین هیولای آدمخواری تنها دادخواهی کردن و به دنبال محکومیت های بین‌المللی رفتن نیست. البته لازم است ولی هرگز کافی نیست. تنها راه مقابله با هیولای آخوندی نبرد مسلحانه است. از آنجایی که رژیم برای ایجاد جو رعب و وحشت و از ترس قیام و سرنگونی است که دست به چنین جنایاتی میزند، پس باید ترسش را افزایش داد باید این حربه را از دست او گرفت و مسلحانه کف خیابان ها آمد تا از ترس قالب تهی کند. 
باید مسلحانه قیام کرد و تجربه ۹۶ و ۹۸ و هشت ماه گذشته نشان داده است که رژیم، اعتراضات با دستان خالی را به شدت سرکوب می کند و بصورت سیستماتیک و قانونمند مصاف مسالمت‌جویی با این رژیم در مقطع سی خرداد سال ۶۰ پایان یافت و از آن پس کسانیکه مشوق خشونت پرهیزی هستند جز بر رنج و حرمان مردم نیافزوده‌اند. جا دارد به آن دسته از فرصت طللبان و پسمانده های نظام فاسد گذشته و ریزشی های باند اصلاح طلب گفته شود که با دور زدن مبارزات قهرمانانه مجاهدین که از سال ۶۰  در برابر رژیم آخوندی ایستاده اند و جنگیده اند اکنون با نادیده گرفتن نقش آنها و سانسور و بایکوت خبری آنان، نتیجه جز خدمت کردن به فاشیزم مذهبی نیست. پیشتازان مجاهد خلق نخستین نیروی جنگنده در برابر ایلغار خمینی خون آشام بوده‌اند، هستند و خواهند بود. همه مدعیان آزادی و دمکراسی در ایران صرف نظر از بازی های سیاسی تا در برابر شهیدان دهه شصت و مبارزات خونبارشان سر تعظیم فرود نیاورند هرگز راه به جایی نخواهند برد. 
 

انقلاب مردم ایران از چند ماه پیش شروع نشده است که بقیه اش را به آرشیو تاریخ سپرده اید، بلکه از سی خرداد ۶۰  شروع شد و بیش از یکصد هزار دختر و پسر جوان و نوجوان مجاهد خلق را در کارنامه خود دارد بنابراین خون آن سرداران و سربداران را هرگز نمی توان دور زد یا به فراموشی سپرد و یا معامله کرد. 
اما امروز جوانان هوشیار و شجاع ایران از کردستان تا بلوچستان از خزر تا خلیج فارس شجاعانه در برابر کفتار خون آشام ایستاده اند و با الگوی کانون‌های شورشی به یقین به نبرد مسلحانه علیه رژیم جنایتکار آخوندی روی خواهند آورد. 
‎شعار "این آخرین پیامه   اعدام کنی قیامه" به مثابه پیام سرخ و آتشین جامعه ایران و کانون های شورشی به قوه قضاییه جلادان و شخص خامنه ای جنایتکار است که به معنای شکست استراتژی حکومت اعدامی است اما هنوز کافی نیست. باید گفت: «این آخرین پیامه  اعدام کنی گلوله با قیامه» 
‎ در همین زمینه آقای مسعود رجوی هم پیام دادند: 
‎ "به‌روشنی پیداست که اعدامها سراسری است و محدود به یک شهر و یک استان نیست. گویا خامنه‌ای برای حفظ نظام از قتل‌عام زندانیان ما در سال۶۷ از خمینی سرمشق گرفته است. جوابش مسلح شدن جوانان میهن و شعله‌ور کردن آتش قیام است که خامنه‌ای می‌خواهد خاموش کند."