بیانیه اکثریت اعضای سنای ایتالیا: حمایت از مردم ایران در مبارزه برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت 

 

 

بیانیه اکثریت اعضای سنای ایتالیا: حمایت از مردم ایران در مبارزه برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت

 • پشتیبانی از برنامه ۱۰ ماده‌یی خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران
 • یک وزیر،  ۳ نایب رئیس سنا، ۳ دبیر سنا،  رؤسای ۵ کمیسیون، رؤسای ۴ گروه سیاسی و نایب رئیسان ۱۲ کمیسیون از امضاکنندگان بیانیه اکثریت سنای ایتالیا هستند.
 • یک نخست وزیر پیشین، ۳ معاون نخست وزیر و ۲ وزیر سابق در میان امضاکنندگان هستند.
 • مردم ایران در شعارهای خود روشن کرده اند که همه اشکال دیکتاتوری اعم از شاه مخلوع یا دیکتاتوری دینی کنونی و هرگونه ارتباط با این دو دیکتاتوری را رد می‌کنند.
 • قیام شجاعانه مردم ایران از یک سو ناشی از وضعیت انفجاری جامعه و از سوی دیگر ناشی از ۴ دهه مقاومت سازمان یافته سراسری است.
 • برنامه ده ماده‌یی خانم مریم رجوی پرزیدنت شورا که از دو دهه پیش اعلام شده و شامل انتخابات آزاد، آزادی بیان و اجتماعات، لغو مجازات اعدام، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت، خودمختاری ملیت‌های ایران و ایران غیرهسته‌ای می‌باشد همان ارزشهایی است که ما در کشورهای دموکراتیک از آن دفاع می‌کنیم.
 • ائتلاف دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران، چهار دهه است که برای تغییر دموکراتیک در ایران تلاش کرده و جهان بویژه قانونگذاران کشورهای غربی را نسبت به خطرات این رژیم در زمینه اتمی، تروریسم و حقوق بشر آگاه کرده است 
 • تنها در تابستان ۱۹۸۸، به طرز غم انگیزی، بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی - که  اکثریت عظیم آنها اعضای مجاهدین خلق بودند - به طرز وحشیانه ای قتل عام شدند  
 • بیانیه سنا با اشاره به ۷۵۰ شهید و ۳۰۰۰۰ زندانی قیام تصریح می‌کند ما در همبستگی با مردم ایران در کنار خواست آنها برای جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت ایستاده‌ایم که هیچ فردی به خاطر دین یا نسبت موروثی و خانوادگی هیچ امتیازی بر دیگران نداشته باشد 
 • ما استمرار مداخلات رژیم در منطقه و همچنین اروپا از جمله اقدامات تروریستی و سایبری در آلبانی را محکوم می‌کنیم .
 • ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که در کنار مردم ایران در تلاش آنها برای تغییر بایستد و گام‌های قاطعی علیه رژیم کنونی بردارد.
 • قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه و بستن سفارتهای رژیم ایران که در حمایت از فعالیت‌های تروریستی نقش داشته اند.