ساعت وصل: ۱۴۰۱ سال قیام و آتش و ۱۴۰۲ سال بهاران آزادی با سرنگونی نظام آخوندی

میهمان برنامه: اصغر ادیبی قهرمان ملی پوش فوتبال ایران

عضو شورای ملی مقاومت

این هفته شاهد بر پایی کارزار بزرگ چهارشنبه‌سوری بودیم. البته شما هموطنان عزیزمان با ارسال تصاویر و گزارشات این کارزار، واقعیت درخشان رویارویی تمام عیار مردم ایران با حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه را تا حدود زیادی منعکس کردید.

کانونهای شورشی قهرمان و هموطنان دلیر ما با انجام ۲۴۶۸  پراتیک انقلابی در ۷۳شهر و ۳۸منطقه در تهران در ساعات محدود، کارزار ملی چهارشنبه‌سوری را با قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران پیوند زدند و به این ترتیب سال ۱۴۰۱ را با شورش هر چه بیشتر علیه دیکتاتوری ولایت فقیه به پایان رساندند.

سالی که هر برگ آن از قیامها و شهیدانش و از کانونهای شورشی و قیام‌آفرینانش افتخاری بر افتخارات ایران افزودند و ترفندهای دیکتاتوری‌های شیخ و شاه را درهم شکستند.

قسمت اول:‌

ساعت وصل ـ قیام مردم ایران در سال گذشته ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ قیام مردم ایران در سال گذشته ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور