کنفرانس در تورنتور کانادا - «انقلاب دموکراتیک ایران قیامی برای آزادی و دموکراسی»

 

هم اکنون کنفرانس در تورنتوی کانادا با حضور شخصیتهای برجسته سیاسی و نمایندگان پارلمان و سنای کانادا به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی تحت عنوان «انقلاب دموکراتیک ایران، قیامی برای آزادی و دموکراسی»در حال برگزای است.

در این کنفرانس شخصیتهای برجسته سیاسی و نمایندگان پارلمان و سنای این کشور به سخنرانی می‌پردازند.

در این کنفرانس خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران سخنانی ایراد می‌کنند.