خانم رجوی: فراخوان به اخراج رژیم از کمیسیون مقام زن ملل متحد به‌خاطر ۴دهه جنایت علیه زنان

 

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

خانم رجوی: فراخوان به اخراج رژیم از کمیسیون مقام زن ملل متحد به‌خاطر ۴دهه جنایت علیه زنان

رژیم آخوندها دشمن زن ایرانی و دشمن بشریت است و باید از کرسی‌های بین‌المللی به نام ایران بیرون انداخته شود

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران بار دیگر از ملل متحد به‌ویژه رئیس و اعضای شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل (اکوساک) خواست رژیم زن‌ستیز آخوندی را به‌خاطر کثرت جنایت‌هایش علیه زنان از سال۱۹۷۹ تا قیام سراسری ماههای اخیر از کمیسیون مقام زن در ملل متحد بلادرنگ اخراج کنند.

رژیم آخوندها در ۴۳سال گذشته در قانون و در عمل بیشترین تبعیض و جنایت را علیه زنان اعمال کرده و هزاران زن بدلایل سیاسی توسط این رژیم دستگیر، شکنجه و یا اعدام شده‌اند.

خانم رجوی افزود: رژیم آخوندها دشمن زن ایرانی و دشمن بشریت و لکهٔ ننگ در تاریخ ایران است و باید از هر جایگاه و کرسی بین‌المللی که به نام ایران اشغال کرده بیرون انداخته شود. خشم و انزجار مردم ایران از آخوندها تا آنجاست که شکست تیم فوتبال این رژیم را که خامنه‌ای و رئیسی می‌خواستند آن را تیم ملی فوتبال ایران جلوه دهند، جشن گرفتند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ آذر۱۴۰۱ (اول دسامبر۲۰۲۲)