تهاجم به ناحیه مقاومت بسیج سرکوبگر باهنر، قرارگاه فرماندهی سرکوب قیام توسط کانون‌های شورشی

 

تهران- بزرگراه اوین ساعت ۲۱۱۵ چهارشنبه شب ۱۲مرداد، تهاجم کانون‌های شورشی و انفجارهای پیاپی در ناحیه مقاومت بسیج باهنر، قرارگاه فرماندهی سرکوب قیام در شمال تهران سپاه ضد محمد رسول‌الله تهران بزرگ در پاسخ به اعدامهای فزایندهٔ قضاییه جلادان