آفساید ـ حجاب اجباری در فضای مجازی توسط آخوند رئیسی ـ پیک شادی

 

پیک شادی ـ آفساید حجاب اجباری در فضای مجازی توسط آخوند رئیسی ـ ۲۳تیر۱۴۰۱

در هفته گذشته موضوع حجاب اجباری در فضای مجازی و تا حدودی هم در فضای حقیقی یکی از موضوعات داغ عرصه سیاسی ایران تبدیل شد هر چند که حجاب اجباری از ابتدای روی کار آمدن آخوندها همیشه یک موضوع چالش بین مردم و حکومت بوده اما قضیه این بار با دستور جدید رئیسی برای تحمیل حجاب اجباری آغاز شد.

رئیسی دستور اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال۸۴ را صادر کرد

یک قانونی رو ۱۷سال پیش تصویب کردن برای راه‌اندازی گشت ارشاد همین ون‌های سبز رنگ که تو خیابون پرسه می‌زنند که این گشت ارشاد طی این سالیان هر بار به‌مناسبت انتخابات یا راهپیمایی‌های حکومتی حضورش کمرنگ می‌شد.....

 

بدحجابی، نفوذ راهبردی دشمن است ـ قضاوت با شما

لاین ـ اعتراف به ماهیت سیاسی حجاب اجباری