درگذشت قهرمان پاکباز مجاهد خلق عباس میرزایی در آلبانی

درگذشت قهرمان پاکباز مجاهد خلق عباس میرزایی در آلبانی با ۴۳سال سابقهٔ مبارزه حرفه‌یی سیاسی و نظامی در صفوف مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی.

عباس میرزایی فرزند رشید مردم دورود متولد سال ۱۳۴۲، زندانی سیاسی شکنجه شده در شکنجه‌گاههای بروجرد و خرم‌آباد در سال‌های ۶۰ تا ۶۳ از قهرمانان عملیات چلچراغ و مجروحان عملیات فروغ جاویدان با ۱۴سال پایداری در اشرف و لیبرتی است.

عباس میرزایی در عملیات فروغ جاویدان در مأموریت جستجو برای پیدا کردن رزمندگان مفقود و شهید با پاسداران خمینی درگیر شد و از ناحیه سر و کمر و دست و هر دو پا ترکش خورده و مجروح شد.