۴۱ عملیات ضداختناق توسط کانون‌های شورشی

 

 

۴۱عملیات ضداختناق در تهران و شهرهای مختلف کشور توسط کانون‌های شورشی به‌مناسبت چهل و یکمین سالگرد ۳۰خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی سراسری در سال ۱۳۶۰، روز شهدا و زندانیان سیاسی و تأسیس ارتش آزادیبخش ملی