کنفرانس بین المللی به مناسبت ماه مبارک رمضان با حضور خانم مریم رجوی