آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در استکهلم با شروع دور جدید محاکمه دژخیم حمید نوری

 

 

 همزمان با آغاز محاکمه دژخیم حمید نوری در سال جدید میلادی، هم‌میهنان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در هوای بسیار سرد سوئد یک آکسیون اعتراضی برپا کردند.

ایرانیان آزاده در این آکسیون با دست گرفتن تصاویر شهدای قتل‌عام سال۶۷ شعارهای مختلفی در حمایت از جنبش دادخواهی و محاکمه آخوند جنایتکار رئیسی سردادند.