نبض جنبش دادخواهی در اشرف۳  

به یقین برگزاری ادامه دادگاه در آلبانی علیه حمید نوری، از دژخیمان و شگنجه گران در دیکتاتوری ولی فقیه بیان کننده این واقعیت است که رژیم آخوندی را هرگز از عدالت و کشاندن آمران قتل عام زندانیان بی دفاع و بیگناه سیاسی در دهه ۶۰ گریزی نیست.

در این راستا صبح امروز نخستین جلسه دادگاه در دورس با حضور شاکیان و شاهدان مجاهد خلق از اشرف ۳ آغاز گردید که در آن تعدادی از اشرفیان قهرمان و بازماندگان قتل عام های دهه ۶۰ شرکت نموده اند. 

همچنین واقعیتی بنام جنبش دادخواهی که اکنون به مانند آواری برسر دیکتاتوری ولایت در حال خراب شدن می باشد را می توان در تشبثات و آه و فغان های رژیم آخوندی بخوبی رویت نمود. 
سخن از جنبش دادخواهی برسر خون های بناحق ریخته شده در یک دیکتاتوری مخوف و سرکوبگری می باشد که تا به امروز جرات قبول مسئولیت برای این حجم بزرگ از اعدام ها و نسل کشی در ایران را نداشته است.

دراین راستا نیز شاهد هستیم که خامنه ای طلسم شکسته برای فرار از تبعات قضایی جنایت علیه بشریت به هر «خس و خاشاکی» در رسانه های داخلی و خارجی، آنهم با صرف میلیاردها دلار از سرمایه های مردم دردمند ایران دست میزند.
تازه ترین «دسته گل» دیکتاتوری مذهبی علم کردن یک بازجوی آلمانی تحت عنوان «ژورنالیست» می باشد که در یک کر هماهنگ با وزارت اطلاعات و عوامل جاسوس رژیم در این کشور، تلاش دارد تا بر ابعاد جنایات رژیم آخوندی خاک بپاشد.

دراین رابطه شورای ملی مقاومت با اشاره به واقعیات فوق، تاکید کرده است: «حال که قتل عام فیزیکی مجاهدین را نابود نکرده و در برابر رژیم سر موضع باقی مانده‌اند، باید قتل‌عام سیاسی را در لئیمانه‌ترین صورت فاشیستی آن همراه با تفتیش عقاید فاشیستی صد باره به آزمایش گذاشت».

به یقین همزمانی این اقدامات سخیف با برگزاری دادگاه مزدور حمید نوری و همچنین باز شدن بسیاری از پرونده های نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف علیه رژیم آخوندی بی مناسبت و بدون هماهنگی نمی باشد. 
دراین راستا نیزشاهد هستیم که از فردای بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، چگونه افکار عمومی، مدافعان حقوق بشر و نیروهای دمکرات به همراه ایرانیان آزاده و اشرف نشانان، دست به افشاگری و تلاش برای کشاندن پرونده خونین نقض حقوق بشر به دادگاه ای ذیصلاح بین المللی و یا شورای امنیت ملل متحد زده اند.

یک نمونه این فعالیت ها را در تلاش برای دستگیری آخوند جلاد ابراهیم رئیسی طی سفر احتمالی به گلاسگو با هدف شرکت در کنفرانس جهانی اقلیمی رویت نموده ایم، بطوریکه رژیم آخوندی در هراس از صدور حکم جلب برای این آخوند جنایتکار، النهایه عطای سفر را به «عبای خامنه ای» فروخت و از رفتن به اسکاتلند منصرف گردید.
 
مضافا برای واقعیات نیر باید به رفتن پیام جنبش دادخواهی به درون جامعه و به تبع آن به حرکت در آوردن عنصر اجتماعی در داخل کشور اشاره نمود، امری که سخن از پایداری، استواری و ملی بودن این جنبش عظیم را دارد.