تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام

 

 

 

هواداران مجاهدین خلق ایران‌، ایرانیان آزاده و یاران مقاومت در سراسر جهان با برگزاری تظاهرات‌ها به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام همبستگی خود را با زندانیان سیاسی در ایران و علیه اعدامهای فزانیده در ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه اعلام کردند.

رم

تظاهرات علیه رییسی-4 تظاهرات علیه رییسی-1 تظاهرات علیه رییسی-2 تظاهرات علیه رییسی-3 

ژنو

تظاهرات علیه اعدام سوییس-1 تظاهرات علیه اعدام سوییس-4 تظاهرات علیه اعدام سوییس-3 تظاهرات علیه اعدام سوییس-2 

استکهلم

روزجهانی علیه اعدام-1 روزجهانی علیه اعدام-2 روزجهانی علیه اعدام-4 روزجهانی علیه اعدام-5 روزجهانی علیه اعدام-3 پاریس

روزجهانی علیه اعدام-8 روزجهانی علیه اعدام-91 روزجهانی علیه اعدام-92 

آمستردام

لندن

بروکسل

روزجهانی علیه اعدام-6 روزجهانی علیه اعدام-7 روزجهانی علیه اعدام-8