تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم

تظاهرات ایرانیان آزاده در ادامه کارزاز جهانی جنبش دادخواهی قتل‌عام زندانیان مجاهد، روز سه‌شنبه۲۳ شهریور در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم برگزار شد.

تظاهرات ایرانیان در مقابل دادگاه استکهلم-2 تظاهرات ایرانیان در مقابل دادگاه استکهلم-3 تظاهرات ایرانیان در مقابل دادگاه استکهلم-4