۱۸ اعدام جنایتکارانه در ۱۱ روز اول مرداد و در آستانه روی کار آمدن رئیسی جلاد ۶۷

 

 

رژیم ضد بشری آخوندی در آستانه روی کار آمدن آخوند رییسی جلاد ۶۷، بامداد امروز دوشنبه ۱۱ مردادماه در یک اقدام جنایتکارانه سه زندانی به نامهای سپهر عباس‌نژاد( از اهالی ارومیه) و اسکندر زارع و حمزه رضایی(از اهالی سلماس) را در زندان ارومیه اعدام کرد. 

همزمان، جمعیت زیادی از اقوام و آشنایان زندانیان مقابل زندان ارومیه تجمع کرده بودند، یکان ویژه در وحشت از گسترش اعتراض وارد شده و ضمن متفرق کردن جمعیت تلفن همراه چند نفر از آنان را ضبط کرد.

علاوه بر این روز گذشته یکشنبه ۱۰ مرداد نیز حکم اعدام یک زندانی بنام محمدعلی شریفی پس از تحمل ۱۶ سال حبس در زندان جیرفت به اجرا در آمد. در همین روز دو زندانی دیگر بنام‌های حسن ۵۷ ساله و علی ۶۱ ساله در زندان مشهد اعدام شدند. 

به این ترتیب شمار اعدامهای ثبت شده در ۱۱ روز اول مرداد ماه دست کم ۱۸ زندانی را شامل میشود. از ابتدا تیرماه و انتصاب رئیسی، جلاد ۶۷، به ریاست جمهوری و نصب اژه ای دژخیم، به عنوان رییس قضاییه جلادان حداقل ۶۲ زندانی اعدام شده اند که بسیار بیشتر از ماههای قبل از آن است.

رژیم جنایتکار آخوندی بیهوده تلاش میکند با افزایش اعدام و تشدید سرکوب و خفقان از گسترش خیزشهای مردمی و انفجار خشم عمومی جلوگیری کند. اما آنچنانکه خیزش خوزستان و گسترش آن به شهرهای مختلف نشان داد، تشبثات سرکوبگرانه نمی تواند در اراده عمومی برای سرنگونی این رژیم خللی ایجاد کند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱مرداد ۱۴۰۰ (۲ اوت ۲۰۲۱)