قیام تشنگان - شماره ۸

 

 


هفتمین شب خیزش مردم خوزستان دردزفول، شادگان، رامشیر، شیبان اهواز، ماهشهرو خورموسی و مسجد سلیمان و تظاهرات مردم در یزدانشهر اصفهان، کرج در همبستگی با خوزستان

برغم بسیج گله‌وار نیروی‌های سرکوبگر و گسیل نیرو از شهرهای مختلف برای سرکوب قیام تشنگان، خیزش مردم دلیر خوزستان ادامه داشت. در ایذه که شب گذشته قیام و خیزش آنها وحشت زیادی را در میان سرکردگان رژیم آخوندی ایجاد کرده است، امشب نیز جنگ و درگیری ادامه دارد و یگان ویژه به‌طرف مردم شلیک میکنند. شب گذشته براثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم تعدادی از جوانان شورشی در این شهر به شهادت رسیده و یا مجروح شدند. همزمان در سوسنگرد و رامشیر مردم برغم سرکوب وحشیانه روزهای گذشته به صحنه آمده و دست به تظاهرات زدند.

مردم و جوانان شادگان در هفتمین شب اعتراضات، تجمع اعتراضی بزرگی برپا کردند. در مسجد سلیمان نیز، مردم دست به تظاهرات زدند و درقبال حمله و هجوم نیروهای انتظامی به ایستادگی پرداختند. مردم شعار میدادند «بختیاری با عرب اتحاد اتحاد». جوانان شیبان اهواز نیز به اعتراضات علیه بی آبی پیوسته و خیابان اصلی شهررا بستند. در اهواز منطقه زرگان جوانان شورشی بار دیگر تظاهرات کردند. در خور موسی نیز، مردم و جوانان به اعتراضات سراسری خوزستان علیه بی‌آبی پیوستند. درملاشیه مردم و جوانان شرق اهواز به دلیل بی آبی و در حمایت از دیگر شهرهای خوزستان به خیابان آمدند. اهالی روستای صلیحاویه از توابع دارخوین نیز پس از نماز عید قربان تظاهرات کردند.

جوانان شورشی جاده اصلی شیراز به اهواز را بستند و در بهبهان، در حمایت از قیام خوزستان دست به تجمع زدند و جاده را بستند. پل زیدون در بهبهان نیز با آتش زدن لاستیک مسدود شده است. جوانان روستای اسلام آباد علیا، جاده بهبهان- گچساران را مسدود کردند. همچنین جوانان شورشی جاده بخش آلونی به لردگان را بستند.

در دزفول جوانان شورشی در اولین ساعات بامداد چهارشنبه، با بستن خیابان و روشن کردن آتش دست به اعتراض زدند. همچینن جوانان شورشی خیابان منطقه مدرس و جاده ای درمنطقه الف را با آتش بستند. نیروی انتظامی با تیر‌اندازی هوایی و تعقیب معترضین سعی در دستگیری آنها داشت، اما جوانان شورشی به مقاومت برخاسته و یک موتور نیروی انتظامی را به غنیمت گرفتند. درگیری و تیر‌اندازی نیروهای انتظامی تا ساعت ۴ صبح ادامه داشت. در حال حاضر جوانان شورشی خیابان مدرس را با ایجاد آتش بسته و تظاهرات کردند.

جوانان و مردم غیور یزدانشهر اصفهان در محله عیدیوندی در حمایت از مردم خوزستان دست به تجمع زده و با نیروی انتظامی که قصد متفرق کردن آنها را داشت درگیر شدند. آنها شعار می دادند: «توپ تانک فشفشه خامنه‌ای باید کشته شه»، «می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت» و خطاب به نیروی انتظامی شعار میدادند «بی شرف بی شرف». جوانان شورشی در ماهدشت کرج نیز در حمایت از خیزش مردم غیور خوزستان تجمع نمودند. مردم همچنین درپشت بامهای کرج در حمایت از خوزستان شعار میدادند خوزستان تنها نیست. 

فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای ممانعت از گسترش اعتراضات و سانسور خبرها، به قطع و اخلال اینترنت در خوزستان مبادرت کرده است. 

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰ تیر ۱۴۰۰ (۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱)