ترس و وحشت خامنه‌ای از گسترش قیام و دستور رسیدگی فوری برای حل و فصل مشکلات -پیام سخنگوی مجاهدین

 

 

خامنه‌ای: مسئولان وظیفه دارند به مشکلات خوزستان رسیدگی کنند و این وظیفه قطعی و فوری و همیشگی حکومت هاست!

 

پیام سخنگوی مجاهدین-207