قیام تشنگان - شماره ۷

 

 

 

خیزش ایذه با شعار «مرگ بر خامنه ای مرگ بر دیکتاتور»، شهادت و مجروح شدن جوانان در ششمین شب قیام
گسترش اعتراضات به تهران و کرج - «مرگ بر اصل ولایت فقیه»

سه شنبه ۲۹تیرماه، هزاران تن از مردم ایذه با شعار «مرگ بردیکتاتور، مرگ برخامنه ای»، دست به تظاهرات زدند. نیروی سرکوبگر انتظامی با هجوم به تظاهرکنندگان، شماری از آنان را دستگیر کرد، اما تنها خشم مردم را مضاعف کرد و با شعار«بختیاری باعرب، اتحاد اتحاد»، «توپ تانک فشفشه خامنه ای باید کشته شه» به مقابله پرداختند. نیروی انتظامی و یگانهای ویژه با پرتاب گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و آتش گشودن به روی مردم تلاش کردند تظاهرکنندگان را متفرق کنند اما جوانان با شعار «نترسید نترسید ما همه باهم هستیم.» و با پرتاب سنگ و جنگ و گریز مقابله کردند و خودروهای نیروهای سرکوبگر را به آتش کشیدند. در یورش نیروهای سرکوبگر گروهی از جوانان شهید و مجروح شدند.

همزمان مردم اهواز (محله‌های لشکر‌آباد و سیدکریم)، دارخوین، مناطق کوت شیخ، الجدیده و کوی مولوی و کوی فیصلیه خرمشهر و سوسنگرد برغم دستگیریهای گسترده و سرکوب وحشیانه به خیابانها ریختند. محلات مختلف اهواز، صحنه جنگ و گریز جوانان با نیروهای سرکوبگر است. در سوسنگرد، جوانان به عربی شعار میدادند «می‌دانیم با تیر وتفنگ بامامقابله میکنید، اما مردن و شهادات در راه آزادی آرزوی ماست». دربهبهان جوانان ورودی وخروجی پل مارون را بستند.

صدای خیزش جوانان خوزستانی به تهران و کرج نیز رسید. صبح امروز جمعیت کثیری از مردم در متروی صادقیه تهران با جلوداری زنان و دختران شجاع، با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» خشم و انزجار خودرا علیه رژیم فریاد زدند. همزمان در متروی گلشهر کرج نیز، شماری از جوانان فریادهای سپاهی حیا‌کن مملکت را رها کن طنین انداز کردند

رژیم سرکوبگر آخوندی طبق معمول برای ممانعت از گسترش اعتراضات و سانسور خبرها، به قطع اینترنت ایذه، اهواز، شوشتر، سوسنگرد و ماهشهر مبادرت کرد. گزارشات رسیده همچنین حاکی از دستگیری دهها تن از جوانان در شهر رامشیر و روستاهای اطراف آن میباشد. 

خانم مریم رجوی با درود به جوانان ایذه که در ششمین شب قیام خوزستان به مصاف پاسداران میروند و درود بر مردم تهران که شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند، گفت مردم سراسر ایران به حمایت خوزستان بپا می خیزند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹ تیر ۱۴۰۰ (۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱)