اتاوا - کانادا - همبستگی اشرف‌نشانان با خیزش جوانان خوزستان

 

 

جمعی از ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در اتاوا با تجمع در مقابل پارلمان فدرال اتاوا همبستگی و حمایت خود را از خیزش و اعتراضات جوانان و  مردم خوزستان اعلام کردند.

 

 

همبستگی با خوزستان-2 

همبستگی با خوزستان-3 

همبستگی با خوزستان-4