اعتصاب سراسری کارگران پیمانی پالایشگاه‌های نفت و پتروشیمی‌ها و نیروگاه ها 


خانم رجوی: عموم کارگران و جوانان را به حمایت از اعتصابگران فراخوند و گفت استمرار اعتراضها و اعتصابهای اقشار مختلف مبین اراده مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی است

کارگران صنایع نفت و پتروشیمی در پی پاسخ نگرفتن مطالباتشان برای افزایش دستمزدها و کاهش روزهای کاری به ۲۰ روز درماه از روز ۲۹ خرداد دست به اعتصاب زده و بتدریج شمار بیشتری از کارگران و کارکنان شرکتهای پتروشیمی به آنها پیوسته اند. 

روز شنبه ۲۹ خرداد کارگران پیمانی شرکت فراب نیروگاه بیدخون با مطالبه‌ی افزایش دستمزدها و خواست ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی که اصطلاحاً طرح بیست ده نامیده میشود دست به اعتصاب زده و به صورت جمعی نیروگاه را ترک و اعلام کرداند تا زمانی که به خواسته های خود نرسند به نیروگاه باز نخواهند گشت. همزمان کارگران پیمانی جوشکار مخازن کروی پتروشیمی بوشهر نیز به جمع آنان پیوسته و با دادن ابزار خود به انبار و گرفتن تسویه حساب اعتصاب کردند. همچنین کارگران رسمی عملیاتی نفت در شرکت پایانه‌های نفتی منطقه خارک نیز دست به اعتصاب زده و از تحویل و پهلوگیری کشتی‌هایی که قصد بارگیری نفت خام داشتند خودداری کردند. کارکنان سکوی گازی SPD۱۷B نیز در حمایت از کارگران پایانه‌های نفتی خارک دست به اعتصاب زدند. 

کارگران پیمانی اعتصابی روز یکشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما کارگران پیمانی نفت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها در اعتراض به سطح نازل حقوق‌ و کاهش هر روزه قدرت خرید خود و عدم اجرای وعده های داده شده همانطور که اعلام کرده بودیم اعتصابات گسترده و سراسری خود را از سر میگیریم و با تجمع در مقابل مراکز کاری‌مان پیگیر مطالبات خود میشویم.» در این بیانیه تاکید شده است: «اعتصاب ما یک اعتصاب اخطاری است و یک هفته در جریان خواهد بود و در روز نهم تیر به صف همکاران رسمی خود که اعلام اعتراض کرده اند خواهیم پیوست».

از روز یکشنبه ۳۰ خرداد کارگران پیمانی شرکت ریتون، شرکت سینا‌پالایش جزیره قشم، شرکت نفت فلات قاره منطقه خارک، شرکت پایانه‌های نفتی منطقه خارک، فاز ۱۴ عسلویه، لیدوما در فاز ۱۳ عسلویه، کارگران پیمانی وپروژه ای فاز اختردرفاز ۱۳ عسلویه، شرکت ای جی سی در پالایشگاه آبادان در فاز ۲ نیز به این اعتصاب پیوستند. کارگران پالایشگاه نفت تهران و پتروشیمی گچساران و شرکت جهان پارس شاغل درصنایع نیروگاهی وکارگران پروژه ای پالایشگاه بید بلند بهبهان از صبح امروز به اعتصاب پیوستند. 

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت با درود به نفتگران و کارگران اعتصابی، عموم کارگران و جوانان را به حمایت از آنان فراخوند و گفت تا رژیم ضدبشری و ضد کارگری آخوندها بر سر کار است، فقر و گرانی و بیکاری بیشتر و بیشتر میشود. وی افزود استمرار خیزشها و اعتراضها و اعتصابهای اقشار مختلف مبین اراده مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار آزادی و عدالت در میهن اسیرمان است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول تیرماه ۱۴۰۰ (۲۲ژوئن ۲۰۲۱)

 

اعتصاب سراسری کارگران پالایشگاه-1 پالایشگاه نفت تهران - اعتصاب کارگران پیمانی در اعتراض به پایین بودن حقوق و پاسخ نگرفتن مطالباتشان - اول تیر ۱۴۰۰

 

اعتصاب سراسری کارگران پالایشگاه-2  
پالایشگاه بیدبلند بهبهان - اعتصاب کارگران پیمانی در اعتراض به پایین بودن حقوق و پاسخ نگرفتن مطالباتشان - اول تیر ۱۴۰۰