ضرب و شتم، سلول انفرادی و محروم کردن زندانیان سیاسی از رسیدگیهای پزشکی و زجرکش کردن آنها

 

 

 

 

خانم مریم رجوی : پرونده نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران باید به‌شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود

 سردمداران رژیم بخاطر چهاردهه جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند

 

روز یکشنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۰، زندانی سیاسی، ساسان نیک نفس ۳۶ساله، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و ممانعت از انتقال وی به بیمارستان در زندان تهران بزرگ جان باخت. وی که در دیماه ۹۸ توسط دژخیم صلواتی به ۸سال حبس محکوم شده بود از بیماریهای دیابت، صرع و افسردگی رنج می برد.

از سوی دیگر وحید و حبیب افکاری که از سال ۱۳۹۷ در زندان عادل آباد بسر می برند از شهریور ۱۳۹۹ با هدف وادار کردن آنها به اعتراف اجباری بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شده ودر شرایط غیرانسانی بسر می‌برند. نوید افکاری قهرمان کشتی، برادر کوچکتر این خانواده در شهریور 1399 بخاطر مشارکت در قیام در شیراز اعدام شد.

درهمین حال زندانی سیاسی خالد پیرزاده، قهرمان بدن‌سازی که از خرداد ۱۳۹۸ به اتهام «توهین به خامنه‌ا ی» در زندان بسر میبرد، از روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ برای سومین بار در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذا زده است. وی که از ناحیه پا مورد عمل جراحی واقع شده بارها مورد ضرب و شتم دژخیمان و زندانبانان قرار گرفته است.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده بار دیگر دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و گزارشگران ذیربط ملل متحد و همه سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی فراخواند و خواستار اعزام یک هیأت بین‌المللی برای بازدید از زندانهای رژیم و ملاقات با زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی شد. پرونده نقض وحشتناک و سیستماتیک حقوق بشر در ایران باید به‌شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران رژیم آخوندها باید به خاطر چهاردهه جنایت علیه بشریت، در برابر عدالت قرار گیرند

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹ خرداد ۱۴۰۰ (۹ ژوئن ۲۰۲۱)