گزارش گروسی درباره بمب‌سازی اتمی رژیم آخوندی

مدیرکل آژانس در کنفرانس مطبوعاتی: ما با حکومتی مواجهیم که دارد در یک برنامه جاه طلبانه اتمی اورانیوم را خیلی نزدیک به استفاده تسلیحاتی غنی سازی می کند

 


 گروسی: باید بگویم که دولت ایران بر خواست خود به تعامل تأکید کرده و پاسخ بیاورد اما تاکنون کاری نکرده است
-امیدوارم از طریق یک توافق شاهد ‌آن نباشیم که فعالیت بازرسان ما بیش از این محدود شود والا نمی شود گفت اعتماد هست.


پاسخ ندادن رژیم درباره تولید فلز اورانیوم 
و فعالیتهای اعلام نشده غنی سازی

گروسی: اگر علامتی باشد که فعالیتی هست که ممکن است اعلام نشده باید اعلام شود و باید گفته شود که چه چیزی اتفاق افتاده فلز اورانیوم کارایی های مختلف دارد باید این را رژیم ایران بیان کند که چی بود باید جواب داده شود بد یا خوب، باید جواب بدهد

خانم مریم رجوی: گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اظهارات مدیرکل آن مبنی بر ادامه غنی سازی و مخفی کاری، نشان میدهد که رژیم آخوندی از پروژه تولید بمب اتمی برای تضمین بقای خود دست بر نداشته و به پنهان کاری وگمراه کردن جامعه جهانی و وقت‌کشی ادامه میدهد. 
رژیم آخوندی با باج‌گیری میخواهد طرفهای خارجی را به لغو تحریمها و چشم‌پوشی از برنامه‌های موشکی، صدور تروریسم و مداخلات در منطقه وادارد. لازمه جلوگیری از دست‌یابی به بمب اتمی، اعمال مجدد ۶ قطعنامه شورای امنیت، توقف کامل غنی‌سازی، تعطیل سایتهای اتمی و بازرسی‌های هر زمان هر مکان است.

هراس آخوندها از روند پرونده اتمی رژیم در شورای حکام
و ارسال پرونده به شورای امنیت و بازگشت تحریمها

- روزنامه حکومتی مردم سالاری ۱۷ خرداد: کوچکترین خطا در مواضع سیاســی یا اقدامات ناســنجیده در این گردنه حساس می تواند دست کم باعث بر هم خوردن میز مذاکرات وین شــود و در شــق بدتر می تواند ارسال پرونده هســته ای به شورای امنیت را زمینه ســازی کند.