شعار کانون‌های شورشی

رای مردم ایران سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی