چهارراه استراتژیک و سقوط سخنگوی هسته‌ای رژیم آخوندی ـ طنز سیاسی