مجاهد پاكباز راه خدا و خلق صمد ساجدیان پس از ۵۳ سال مجاهدت و نبرد در برابر دو دیکتاتوری شاه و شیخ، صبح شنبه ۲۳ آذر ۹۸ در اثر ايست قلبي در آلبانی درگذشت و رستگار و جاودانه شد.

صمد ساجدیان درسال ۱۳۲۲ در شیراز متولد شد. پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در رشته  فوق ليسانس مهندسي مکانیک فارغ  التحصیل شد.
وی در جریان فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی آن دوران از سال ۱۳۴۵در ارتباط با حنیف كبير قرار گرفت و قدم در مسیر مجاهدت نهاد.
صمد ساجدیان که با شرکت در جلسات تفسير قرآن و برنامه های کوهنوردی از آموزشها و رهنمودهای حنیف کبیر بهره مند شده بود، پس از دوران نظام وظیفه، مجددا و از طریق شهید بنیانگذار اصغر بديع زادگان در ارتباط با مجاهدین قرار گرفت. او در جریان این فعالیتها،  یک بار در شهريور سال۱۳۵۰ و بار دیگر در سال۱۳۵۳توسط ساواک دستگیر و تا سال ۱۳۵۶ در شمار زندانیان سیاسی مجاهد خلق به پیکار آزادی ادامه داد.
صمد ساجدیان پس از انقلاب ضد سلطنتی، در مبارزه با ارتجاع آخوندی در فاز سیاسی و پس از سرفصل سی خرداد در فاز نظامی و هم چنین در ميدانهای نبرد رهاییبخش  و در چارچوب ارتش آزاديبخش از جمله سلسله عمليات بزرگ آفتاب، چلچراغ و فروغ جاويدان و سپس در دوران پايداری پرشكوه در اشرف و ليبرتی، با صدق و فدا جنگید.
خانم مريم رجوي درگذشت این مجاهد بزرگوار و يار ديرين مسعود را به عنوان نمونه و الگویی درخشان از اخلاص و پاکبازی و تواضع انقلابی و مظهری از شرافت مبارزاتی در زمانه ما تسلیت گفت و خاطرنشان كرد که مجاهدت آنان اكنون در قيام و در راه آزادی و سعادت مردم ايران به ثمر مي نشيند.