غارت چند جانبه بانکهای خامنه ای و سپاهش از جیب مردمپس از دو دهه غارتگری بانکهای وابسته به سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و ارتش تحت امر خامنه‌ای، و بالا آوردن بدهیهای سنگین، این بانکها با همدستی شورای پول و اعتبار و سران سه قوه رژیم از مدتی قبل قرار شده خودشان را در بانک سپه ادغام کنند.

آنان در ظاهر اینطور وانمود می‌کنند دیگر سپاه و بسیج و نیروی انتظامی بانکی ندارند اما در واقع موضوع این است که هر کدام از این بانکها هزاران میلیارد تومان بدهیشان را دارند و به جای اعلام ورشکستگی و پاسخگویی در برابر غارتگریهایشان، بدهیهایشان را آویزان یک بانک دولتی قدیمی ایران می‌کنند تا ظاهرا پرونده غارتگریهایشان را در انظار جامعه مخفی کنند. سایت حکومتی دارایان در نهم مهر ۹۸ زیر عنوان «سلطان تبلیغات بانکی، بدهی‌اش به بانک‌ها ۴ برابر شد» نام این سلطان تبلیغات بانکی را بانک انصار متعلق به سپاه ضد مردمی پاسداران معرفی کرده که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورده است. این سایت می نویسد: «بانک انصار که به زودی در بانک سپه ادغام می‌شود در سال گذشته هزینه تبلیغات خود را برای جذب سپرده دو برابر کرد. از سوی دیگر بدهی بانک انصار به بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال گذشته چهار برابر شد ».
این سایت حکومتی اضافه می‌کند:‌«بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه)، به زودی بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام می‌شوند. بانک انصار (متعلق به سپاه پاسداران) در آبان ماه سال ۱۳۸۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید و شخصیت حقوقی آن شکل گرفت و به‌عنوان یازدهمین بانک خصوصی کشور فعالیت خود را آغاز کرد». این هم مدل حاکمیت غارتگر ولایت فقیه است که بانک سپاه پاسداران را خصوصی نامگذاری می‌کند!.

سایت حکومتی دارایان سپس اضافه می‌کند: «صورت‌های مالی نشان می‌دهد بدهی بانک انصار معادل ۹۶ درصد از دارایی آن بوده، به طوری که این بانک در سال گذشته ۴۹٫۵ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است. بدهی بانک انصار به بانک‌های دیگر در سال ۱۳۹۷، بیش از ۲٫۵ برابر بانک تجارت و حدود چهار برابر بانک پارسیان بوده است».