با کمال تاسف مطلع شدیم که آقای ابوطالب خسروی پدر چهار شهید مجاهد خلق در بیمارستانی در تهران دعوت حق را لبیک گفت.

زنده یاد ابوطالب خسروی پدر مجاهدان شهید "نیره - زرین - نسرین - سکینه" خسروی، از رهروان مصدق و از مبارزان آزادیخواه و میهن دوست در سواد کوه بود که در دو دیکتاتوری شاه و شیخ بارها دستگیر شد و مورد اذیت و آزار قرار گرفت.
درگذشت مرحوم ابوطالب خسروی پور را به مردم سوادکوه و همه یاران وبستگانش تسلیت می گوییم و برای این پدر بزرگوار شادی روح آرزو می کنیم.