جوشش خون قتل عام شدگان ۶۷ و دیگر شهدا با رنج و شکنج خلقی به پاخاسته و متبلور گشته در اشرف ۳ طلیعه تابش مهر تابان آزادی بر ایران را نمایان کرده است.

وقتی خمینی دجال، نشانده بر کالسکه استعمار از ماه به ایران زمین آورده شد، کمر به نابودی حرث و نسل ایران و ایرانی بست و هر روز که از حکومت سیاه و خونبارش می گذشت بر دامنه جنایاتش می افزود و هر روز گروه و دسته و جماعتی را از صحنه سیاسی ایران به در می کرد. در این میان تنها مجاهدین بودند که با شناخت دقیق از خمینی جلاد و جریان فکری او، با برخورداری از ایدئولوژی پویا و انقلابی توحیدی و همچنین با اتکا به رهبری پاکباز، آگاه، مسئول و ذیصلاح خویش، با انتخاب یک استراتژی اصولی و پای فشردن بر آن درجهت کسب آزادی از هیچگونه فدایی دریغ نورزیدند تا جایی که سردار کبیر و شهید خلق فرمانده موسی بانگ برآورد که نمیتوانید ما را نابود کنید زیرا ما جریان بحق هستیم و در مسیر صحیح تاریخ و تکامل قرار گرفتهایم و افزود که جریانات باطل همچون کف روی آب فانی و میرا می باشند و آینده از آن انقلابیون و از آن خلق قهرمان ایران است.
شهیدموسی ـ دانشگاه تهران دی ۱۳۵۸بعد از ورود به مبارزه انقلابی مسلحانه با رژیم جنایتکار و ضدبشری آخوندی، فرمانده موسی و اشرف زنان مجاهد خلق و شمار دیگری از شیر زنان و کوه مردان مجاهد و مبارز برای آزاد ساختن ایران از زیر یوغ آخوندهای جنایتکار خون خود را برای مشخص کردن مسیر دستیابی به آزادی نثار کردند. خمینی دجال که معنا و مفهوم بانگ فرمانده موسی در خصوص نبرد حق علیه باطل در مسیر تکاملی تاریخ را نفهمیده بود در تابستان ۶۷ اقدام به یک نسل‌کشی نمود و خون بیش از ۳۰ هزار مجاهد و مبارز را در قتل عامی جنایتکارانه بر پای درخت آزادی ایران زمین جاری ساخت.
اینک بعد از ۳۱ سال از آن جنایت ضدبشری، جوشش خون قتل عام شدگان ۶۷ و دیگر شهدا، با رنج و شکنج خلقی به پاخاسته و متبلور گشته در اشرف ۳، این کانون و مجمع بین الملل آزادگان و آزادیخواهان و نماد آزادی و سازندگی ایران فردا جمع گردیده، و با ضرب شدن در رهبری پاکباز و جان برکفی چون برادر مسعود و خواهر مریم، طلیعه تابش مهر تابان آزادی را بر ایران عزیز نمایان کرده است؛ به ترتیبی که علاوه بر دستگیری های گسترده و کور بستگان مجاهدین اشرفی روزانه پارس های خوابیده کهنه جلادان ریز و درشت این رژیم ضدبشری از هر سوی بلند می شود که آهای مماشاتگران به کمکمان بشتابید زیرا آنهایی که روزانه آنها را دستگیر کردیم و کشتیم و گفتیم که دیگر نابود شده اند، ققنوس وار متولد شده اند و رشد یافته اند و حتی با نفوذ در خانه‌هایمان، نسل جوان را نیز در پی خود روان کرده اند.
بله! آنچه که پارس های جنایتکاران را به زوزه های مرگ آخوندهای قاتل و جانی تبدیل کرده است، ظهور و سایه‌گستر شدن نسل جدیدی از رزمندگان و جویندگان آزادی در کارگاه و مکتب انسان سازی مجاهدین میباشد «بنام کانون های شورشی» که با گذشتن از خود، بی‌محابا و تحت فرماندهی سازمان رزم مجاهدین و رهبری آن هر لحظه رژیم ضد بشری را به سرنوشت محتوم خویش یعنی سرنگونی نزدیکتر می کند.
مرگ بر اصل ولایت فقیه
زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران
گسترده تر باد کانون های شورشی قیام
درود بر رجوی
زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند
تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸