کیهان خامنه ای در هراس از اقبال مردم و جوانان از مجاهدین، متقاضی مرصاد دیگری در فضای مجازی علیه حضور مجاهدین شده و نوشت حضور مجاهدین در فضای مجازی مجازی مرصادی دیگر می طلبد.

کیهان ارتجاع در این رابطه نوشت: احتمالا باید شما هم تصاویر واحد جنگ سایبری (مجاهدین) در آلبانی را که در روزهای گذشته منتشر شد و بازتابهای زیادی داشت دیده باشید و متوجه حضور این گروه در فاصله نزدیک و در کنار دست فرزندانمان شده باشید. امروز به دلیل خواب عمیق مسئولان فرهنگی و فضای مجازی کشور تا قلب خانه هایمان نفوذ کرده و تاثیرگذاری مینمایند و این یکی از صدها معضل فضای مجازی غیراستاندارد کشور است.
کیهان ولایت افزود: همین (مجاهدین)در فضای مجازی به راحتی جولان داده و ...میتوانند افکارشان را ترویج کنند و مغز جوانان و نوجوانان ما را تحت تاثیر قراردهند.
تنها در این واحد هزار و پانصد نفر شبانه‌روز در حال پمپاژ افکار به مردم هستند ...
در کنار این‌ کاربری‌های مجازی هزاران هزار ربات به انتشار مطالب آن‌ها مبادرت می‌ورزند. حساب‌هایی که در روز بیش از هزار توئیت ارسال می‌نمایند یعنی هر دقیقه یک پست...
حتی از رسانه‌های رسمی هم اثرگذاری بیشتری می‌یابند...
آن چه بر شدت این وضعیت می‌افزاید آن است که صاحبان پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی حمایت حداکثری را از محتواهای مجاهدین به عمل می رسانند.
کیهان ارتجاع سپس می‌پرسد: چگونه اسناد بالا دستی در حوزه فضای مجازی خاک می خورند و مسئولان طبق سلیقه‌هایی که بعضا تعارض آن‌ها با منافع ملی کشور آشکار است، عمل می‌کنند؟! آیا اگر ما خودمان صاحب فناوری بودیم و پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کرده بودیم این گونه وابسته به دشمنانمان می شدیم که باعث خیال باطل آن‌ها شویم و تروریست‌های نشان‌دار با فرزندانمان ارتباط گیرند؟! ‌چرا دست دشمن را در فضای مجازی باز گذاشته‌ایم تا حدی که امام خامنه‌ای می‌گویند هرکاری می‌خواهند در این‌جا انجام می‌دهند؟!