خامنه ای در سایت خود برای فهماندن به آمریکا که مشکل اصلی او و رژیمش چیست، با انتشار عکسی از رئیس جمهور برگزیده مقاومت بر روی یکی از تانکهای ارتش آزادیبخش در قرارگاه اشرف در سال ۱۳۷۷ به عقده‌گشایی علیه مجاهدین پرداخته و با یادآوری ترهات پیشین خود در این زمینه نوشته است، غرب حامی تروریستهای مجاهد است.

عقده گشایی خامنه‌ای و سایت ولی‌فقیه ارتجاع رو به آمریکا علیه رئیس جمهور برگزیده مقاومت from Simay Azadi on Vimeo.

ولی فقیه مفلوک می نویسد: «ادعا میکردند با تروریسم مخالفیم؛ امروز در منطقه ما و در بسیاری از نقاط دنیا با تروریستها همپیمان میشوند، با تروریستها میروند مینشینند و قرار و مدار میگذارند، پول میدهند، اسلحه میدهند که بروند کارهای تروریستی انجام دهند! گروه مجاهدین را که خودشان به ترور هزاران نفر در کشور اعتراف کردند، زیر چتر حمایت قرار میدهند؛ به قول خودشان از لیست سیاه خودشان خارج میکنند!».

ولی فقیه ارتجاع با کپی برداری از شاه یادآوری میکند که  ۴سال پیش نیز در تیر ۱۳۹۴ (چند روز قبل از امضا برجام) گفته است: «گروه مجاهدین خلق که نسخه‌ی بدل گروه‌های مارکسیستی بود؛ اسمشان اسلامی بود، باطنشان، تفکّرشان، ایدئولوژی‌شان، همه‌ی نوشته‌هایشان مارکسیستی محض بود. ما در اسلام این را نداریم».

خامنه ای با نقل قول دیگری از اظهارات پیشین خود در باره مجاهدین، آمریکا و اروپا را با سخافت به صداقت در مبارزه با تروریسم فراخوانده و با ترس و سوته‌دلی خطاب به آمریکا و اروپا شکوه و شکایت میکند که: «وقتی دولتی مثل امریکا یا بعضی از کشورهای اروپایی، از گروههای تروریستی... حمایت میکنند و آنها را در کشورهای خود راه میدهند و پناهنده‌ی سیاسی قلمداد میکنند، نمیتوانند در ادعای مبارزه با تروریسم صادق باشند. اینها مروج تروریسم هستند و تروریستها را برای تحقق مقاصد شوم، در دامان خویش تربیت میکنند».